1. Avalike ürituste läbiviimise kord Paide linnas  ja avalduse vorm 
 2. Mittetulundusliku tegevuse toetus (kehtib alates 01.01.2019)
  Juhend
  Vormid
  Avaldus ühekordse toetuse saamiseks (kehtib kuni 31.01.2018)
  Aruanne
 3. Elukoha registreerimise blankett, lisainfot vaata siit
 4. Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamise kord ja hinnakiri ning avaldus
  Lisainfo saali kohta siin
 5. Abielu piduliku kombetalituse hind
 6. Eraisiku ostueesõigusega maa erastamise etapid
 7. Juriidilise isiku maa erastamise etapid
 8. Katastriüksuse piiride muutmise etapid
 9. Katastriüksuste jagamise etapid detailplaneeringu alusel
 10. Katastriüksuste jagamise etapid ilma detailplaneeringuta
 11. Katastriüksuste liitmise ja jagamise avaldus
 12. Ostueesõigusega erastamise avaldus
 13. Maamaksu avaldus pensionäridele ja represseeritutele
 14. Juriidilise isiku maa ostueesõiguse erastamise avaldus
 15. Katastriüksuse piiride muutmise avaldus
 16. UUS! Kasside ja koerte pidamise eeskiri
 17. UUS! Paide lemmikloomade registri põhimäärus
 18. Raieloa taotlus
 19. Veoauto sõiduloa taotlus linnas
 20. Sissesõiduloa taotlus
 21. Kaevamisloa avaldus
 22. Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise blankett
 23. Jäätmeveo erisuse taotlus
 24. Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe
 25. Teede ja tänavate sulgemise avaldus
 26. UUS! Üksikpuu raiumise tingimused ja kord
 27. UUS! Paide linna kaevetööde eeskiri
 28. Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 29. Paide linna ehitusmäärus ja välireklaami paigaldamise eeskiri
 30. UUS! Paide linna jäätmehoolduseeskiri
 31. UUS! Paide linna heakorraeeskiri
 32. Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmiseks
 33. Restaureerimistoetus ja selle vorm PDF, vorm Wordis
 34. Reklaamipaigaldusloa taotluse blankett
 35. UUS! Noorte omaalgatuslike projektide toetus
  Taotlus
  Aruandluse vorm
 36. Taotlus eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamiseks
  Juhend toetussumma arvutamiseks
  Määrus
 37. Taksoteenust puudutavad dokumendid:
  Taksoveo õigust tõendavad dokumendid
  Avaldus teenindajakaardi väljastamiseks
  Avalduse blankett sõidukikaardi saamiseks
  Avalduse blankett taksoveoloa väljastamiseks
 38. UUS! Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana
 39. Kaasava eelarve menetlemise kord


Sotsiaalhoolekanne, haridus ja kultuur

 

Avaldusi ja taotlusi saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee