15.01.18
Linnavalitsuse kontaktid:
 
Abilinnapea haridus- ja sotsiaalvaldkonnas Anneli Tumanski
526 6772
383 8615
anneli.tumanski@paide.ee
 
SOTSIAALOSAKOND
Pärnu 3
 
Sotsiaalosakonna juhataja Getter Nurk
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
383 8626
5593 2250
 
Sotsiaaltöö spetsialist Gerli Soondra 
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
Vastuvõtt Pärnu 3 E, K, N kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
3838 629  
557 4742
 
Sotsiaaltöö spetsialist  Anneli Raap
kõrgharidus, sotsiaaltöö
Vastuvõtt Pärnu 3 E, K, N kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8628
5836 2777
 
Sotsiaaltöö spetsialist Lille Tammik

lille.tammik@paide.ee


Lastekaitse peaspetsialist Annika Nõulik
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
Vastuvõtt  E kell 13.00-15.00; N 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8627
5559 4030
 
Lastekaitse spetsialist Annika Steinberg
magistrikraad, sotsiaaltöö
383 8625
555 53793
 
Lastekaitse spetsialist Irene Virkoja
irene.virkoja@paide.ee


Paide Sotsiaaltöökeskus

Aiavilja 13, 72719 Paide
Juhataja: Kaspar Tammist
Tel: 3850638, 520 1404
E-post: kaspar.tammist@pstk.ee

 

Projekt „HOOLEKANDETEENUSTE ARENDAMINE JÄRVAMAA OMAVALITSUSTES"

 

Paide linna terviseprofiil ja arengusuunad 2015-2018

 

Paide Sotsiaaltöökeskus
Aadress: Aiavilja 13, 72719 Paide
Telefon: 3850639, 3850638, 5201404
E-post: sotsiaaltookeskus@paide.ee

Teenused:

 • toimetulekutoetuste, ühekordsete toetuste, sünni- ja ranitsatoetuse ning bussisõidutoetuste määramine
 • laste hoolekanne
 • eakate hoolekanne
 • psühhiliste erivajadustega isikute hoolekanne
 • puuetega inimeste hoolekanne
 • madala läve teenus
 • lasteabikeskus

 

Paide eakate päevakeskus
Lai tn 33
Kontakt: Maimu Lomp 53404750

 

Pansionaat Paide
Aadress: Pärnu 7, Paide
Telefonid: 53422248 (juhataja), 58874558 (tegevusjuhendaja)
 

Aadress: Vee 4, Paide, 72713
Telefon:   +372 5374 5340
E-post:  sesok@sesok.ee
 
Teenused:
 • psühholoogiline nõustamine
 • võlanõustamine
 • sõltlaste nõustamisteenus
 • tugiisikuteenus
 • koduteenused
 • laste- ja noortelaagrid
 • koolitused
 • õmblusteenus
 • abitööd