15.03.18
 1. Paide linna eelarvest makstavate toetuste piirmäärad
  Lapse sünnitoetuse määr

  Esimest korda kooli mineva lapse koolitoetuse ehk ranitsatoetuse määr
  Õppetoetuse piirmäär
  Toitlustustoetuse piirmäär
 2. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas
  Avalduste vormid:
  Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetuse avalduse vorm PDF, Word
  Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetuse avalduse vorm PDF, Word
  Täiendava sotsiaaltoetuse avalduse vorm PDF, Word
  Sünnitoetuse avalduse vorm PDF, Word
  Esimest korda kooli mineva lapse toetuse avalduse vorm PDF, Word
  Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetuse avalduse vorm PDF, Word
  Matusetoetuse avalduse vorm PDF, Word
  Erakorralise toetuse avalduse vorm PDF, Word
  Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetuse avalduse vorm PDF, Word
  Puudega lapse hooldajatoetuse avalduse vorm PDF, Word
  Täisealise isiku hooldaja toetuse avalduse vorm PDF, Word
  Täisealise isiku hoolduse avalduse vorm PDF, Word
  Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse avalduse vorm PDF, Word
  Eluruumi tagamise teenuse avalduse vorm PDF, Word
  Võlanõustamisteenuse avalduse vorm PDF, Word
  Koduteenuse avalduse vorm PDF, WordTugiisikuteenuse avalduse vorm
  PDF, Word
  Isikliku abistaja teenuse avalduse vorm PDF, Word

 3. Lasteaiakoha taotlemine ja avaldus koha taotlemiseks PDF
 4. UUS! Huvihariduse transporditoetuse ankeet
 5. UUS! Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
 6. Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord. Avalduse ankeet
   
 7. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetaminekord ja ankeet
   
 8. Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus
  aruandluse ankeet
  määrus