7.09.18
 1. Avaldus ühekordse toetuse saamiseks Siin samuti ka Aruanne.  
 2. Restaureerimistoetus ja selle vorm PDF, vorm Wordis
 3. Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus ja aruandluse ankeet
 4. Taotlus eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamiseksjuhend toetussumma arvutamise metoodika
  määrus
 5. Hoolekande valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute toetused ja selle vorm
 6. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
 7. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamine, kord ja ankeet
 8. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
 9. Huvihariduse transporditoetuse ankeet
 10. Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus            
  Isikliku abistaja määramise avaldus
  Tugiisikuteenuse taotlemise vorm
  Avaldus täisealise isiku hooldamiseks
  Koduteenuse taotlemise avaldus

 11. Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord. Avalduse ankeet
 12. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

 13. Kaasava eelarve menetlemise kord

 14. Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

 15. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas
  Avalduste vormid:

 • Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetuse avalduse vorm PDFWord
 • Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetuse avalduse vorm PDFWord
 • Täiendava sotsiaaltoetuse avalduse vorm PDFWord
 • Sünnitoetuse avalduse vorm PDFWord
 • Ranitsatoetus ehk esimest korda kooli mineva lapse toetuse avalduse vorm PDFWord
 • Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetuse avalduse vorm PDFWord
 • Matusetoetuse avalduse vorm PDFWord
 • Erakorralise toetuse avalduse vorm PDFWord
 • Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetuse avalduse vorm PDFWord
 • Puudega lapse hooldajatoetuse avalduse vorm PDFWord
 • Täisealise isiku hooldaja toetuse avalduse vorm PDFWord
 • Täisealise isiku hoolduse avalduse vorm PDFWord
 • Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse avalduse vorm PDFWord
 • Eluruumi tagamise teenuse avalduse vorm PDFWord
 • Võlanõustamisteenuse avalduse vorm PDFWord
 • Koduteenuse avalduse vorm PDFWord
 • Tugiisikuteenuse avalduse vorm PDFWord
 • Isikliku abistaja teenuse avalduse vorm PDFWord