« Tagasi

Raudtee ja Mündi tänava projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

14.03.2017-31.03.2017 tööajal toimub Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3 hoones) Raudtee tänava ja Mündi tänava osa ümberehitamiseks ja laiendamiseks antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine. Projekteerimistingimustega soovib Paide linnavalitsus rekonstrueerida Mündi ja osa Raudtee tänavast ning projekteerida tänavate äärde kergliiklustee. Osal projekteeritavast alast kehtib 18.05.2009 Paide linnavolikogu otsusega nr 35 kehtestatud „Mündi tn 64 ja Ruubasaare tee 14 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering". Osal eelpoolnimetatud alal ei ole detailplaneeringukohaselt kavandatud kõnni- või kergliiklusteed kuid taotleja soov on need tänava maa-alale rajada. Seetõttu soovitakse  projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringus käsitletud nõudeid (liikluskorralduse põhimõtteid).

Raudtee tänava ja Mündi tänava osa ümberehitamiseks ja laiendamiseks antavate projekteerimistingimuste  eelnõuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) ja linna kodulehel paide.ee (Ehitus). Materjalid on digitaalselt kättesaadavad ehitisregistris. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab linnavalitsusele esitada kuni 31. märtsini 2017. Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Kui asja arutamine avalikul istungil osutub menetluse käigus siiski vajalikuks, toimub avalik istung 10. aprillil 2017 Paide raekojas (Keskväljak 14).

EELNÕU

Teised detailplaneeringuid puudutavad teated siin.