« Tagasi

Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

19.04.2017-03.05.2017 tööajal toimub Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.

Paide Linnavolikogu võttis 23.märtsi 2017 otsusega nr 15 Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastu. Planeeringuala suurus on 3,6 ha ning see piirneb Pärnu, Tiigi, Lai ja Kivimurru tänavatega ning Pärnu tn 55, Pärnu tn 57 ja Pärnu tn 59 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on kinnistu Laia tänava poolsesse ossa Paide Tervisekeskuse hoone (ehitisealune pind kuni 850 m2, 2-3 korrust) rajamine, Laia tänava ääres asuva parkla ümberehitamine ning kinnistu Pärnu tänava poolses osas asuva A-korpuse hoone laiendamine EMO-t teenindava juurdeehituse (ehitisealune pind kuni 350 m2, 1-2 korrust) võrra. Detailplaneeringus tehakse ettepanek Laia ja Tiigi tänavate rekonstrueerimiseks. Detailplaneeringus  tehakse ettepanek korrigeerida Laia tänava ja Pärnu tn 53llTiigi tn 8 kinnistu vahelist piiri. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Paide linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.aprillist kuni 3.maini 2017 tööajal Paide linnavalitsuse hoones ( Pärnu tn 3). Kuni 3.maini saab Paide Linnavalitsusele (aadressil Pärnu tn 3, 72711 Paide või e-posti aadressil paide@paide.ee) esitada kirjalikke arvamusi.

Lisainfo siin