« Tagasi

Paide linnavolikogu 15.06.2017 istungi päevakord

TOIMUB 15. JUUNIL 2017. a  ALGUSEGA KELL  13.00

VANA-VESKIL

PÄEVAKORD

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Paide linna põhimäärus (1. lugemine)

Ettekandja linnasekretär K. Tenisson-Alev

Kaasettekandja: õigusaktide väljatöötamise ajutise komisjoni esimees M. Nurmik

3. Paide linna 2017. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine (2. lugemine)

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein                         

4. „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035" muutmine

(3. lugemine)

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

5. Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandjad:

haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

6. Paide Linnavolikogu 15.12.2016 määruse nr 17 muutmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandjad:

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

7. Paide Linnavolikogu 21.01.2016 määruse nr 2 muutmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandjad:

haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

8. Paide linna munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

9. Paide linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandjad:

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

revisjonikomisjoni esimees M. Mikson

10. Paide linna kohalike teede nimekirja ja teede seisunditasemete kinnitamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik

11. Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik

12. Linnavalitsuse informatsioonid