« Tagasi

Lasteaia kohatasu soodustuse avaldus

Paide linnavolikogu määruse "Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord" järgi vabastab linn lasteaia kohatasu maksust pere  lapsed, kui lasteaias käib vähemalt kaks last. Maksuvabastus kehtib alates teisest lapsest.

Kohatasu vabastus hakkab kehtima alates 1. septembrist 2017.

Avaldusi soodustuse saamiseks saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee

Avalduse ankeet

Paide linnas on peresid, kellel käib kaks last lasteaias 24, ja peresid, kellel käib kolm last lasteaias, kaks. 2017. aasta linna eelarvesse on arvestatud kokku 7050 eurot nende perede lastevanemapoolse osa tasumiseks. Määruse mõistes moodustab ühe pere üks leibkond, kes kasvatab lapsi ühiselt.

Paide linna lasteaedades kehtiv kohatasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 7,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast ehk 35,25 eurot kuus.

 

Paide linnavalitsus