« Tagasi

Paide Linnavolikogu valimiseks valimistoimingud ja tähtajad

 • 5.-11. oktoobril 2017 kella 18.00 - elektrooniline hääletamine
 • 9.-11. oktoobril 2017 kella 12.00-20.00 - eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades
 • Valimispäeval, 15. oktoobril 2017 kella 9.00-20.00 - hääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas

Valimisjaoskonnad Paide linnas

 • valimisjaoskond nr 1 - Keskväljak 14, Paide linn, Järva maakond (Paide raekoda)
  Komisjoni esimees Tiina Kivila, tel 5887 3425
 • valimisjaoskond nr 2 - Pärnu tn 18, Paide linn, Järva maakond (Paide Kultuurikeskus). Valimisjaoskonnas nr 2 saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Paide linnas on rahvastikuregistrisse kantud linna täpsusega ja valijad, kes hääletavad väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.
  Komisjoni esimees Tiiu Ülessaar, tel 5887 3435
 • valimisjaoskond nr 3 - Lai tn 33, Paide linn, Järva maakond (Järvamaa Keskraamatukogu)
  Komisjoni esimees Merle Rüütel, tel 5887 3440

Kui te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamiseks tuleb esitada Paide Linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjalik taotlus. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse Paide Linnavalitsuse või valija elukohajärgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil.

Kodus hääletamise taotluse võite esitada valimispäeval ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Paide linna valimiskomisjoni asukoht on Paide raekojas Keskväljak 14. Valimiskomisjoni esimees on Karin Tenisson-Alev (tel 509 8513, karin.tenisson-alev@paide.ee).

Hääletamistulemused teeb linna valimiskomisjon avaliku hääletamissedelite ülelugemise teel kindlaks 16. oktoobril kell 10.00 Paide raekojas.