« Tagasi

Pärnu 6 ja Suur-Aia 5//7 kinnistutel hoonestusala suurendamiseks ja liikluskorralduse täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine

Paide Linnavalitsus teatab Pärnu 6 ja Suur-Aia 5//7 kinnistutel kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks ja liikluskorralduse täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest. Taotluse järgi soovitakse hoonestusala suurendada 10% ja muuta ehituslikke tingimusi (hoone tuleohuklassi). Seoses hoonestusala muutumisega täpsustatakse ka ala liikluskorraldus.

Taotlusega ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) kuni 22. oktoobrini 2017, sama kuupäevani saab Paide Linnavalitsusele esitada ka ettepanekuid ja vastuväiteid. Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata kuid kui ettepanekuid ja vastuväiteid esitatakse, toimub avalik istung 30. oktoobril 2017 kell 10.00 Paide raekojas (Keskväljak 14).

Taotlus
Projekteerimistingimuste eelnõu
Väljavõte eskiisist