« Tagasi

Paide linnavolikogu 08.11.2017 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 8. NOVEMBRIL  2017. a  ALGUSEGA KELL 16.00

PAIDE RAEKOJAS


PÄEVAKORD

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Paide Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

5.1. Regionaalarengu komisjoni koosseisu kinnitamine

5.2. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine

5.3. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

5.4. Hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

 

3. Ühekordse hüvitise ja lõpparve maksmine volituste tähtajalisel lõppemisel

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

 

4. Paide Linnavolikogu 16.02.2012 määruse nr 6 „Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise

kulude hüvitise piirmäärad" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: linnasekretär K. Tenisson-Alev

 

5. Paide Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise kord

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli