« Tagasi

Projekteerimistingimuste seadmine Pärnu tn 7 ja Keskväljak 19

 • Projekteerimistingimuste andmine Pärnu tn 7 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitise kõrguse muutmiseks

  Paide Linnavalitsus algatas avatud menetluse Pärnu tn 7 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitise kõrguse suurendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks.  Esitatud taotluse järgi soovitakse suurendada detailplaneeringus hoonestusalale 2 kavandatud juurdeehitise kõrgust kuni 10%. Eelnõu ja taotlusega saab 9.-24. novembrini tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) ja Paide linna kodulehel paide.ee. Eelnõu kohta saab Paide Linnavalitsusele esitada ettepanekuid või vastuväiteid kuni 24. novembrini 2017 kas e-posti aadressil paide@paide.ee või postiaadressil Pärnu tn 3, 72711 Paide linn.

  Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata, kuid kui esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub avalik istung ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks 27. novembril 2017 kell 9.00 Paide raekojas (Keskväljak 14).
  Projekteerimistingimuste taotlus
  Eelnõu
   

 • Projekteerimistingimuste andmine Keskväljak 19 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks ning arhitektuuriliste ja ehituslike tingimuste muutmiseks

  Paide Linnavalitsus algatas avatud menetluse Keskväljak 19 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks ning arhitektuuriliste ja ehituslike tingimuste muutmiseks projekteerimistingimuste andmiseks.  Esitatud taotluse järgi soovitakse kinnistul asuva kioski asemele ehitada uus ning selleks on vajalik suurendada detailplaneeringus määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses ning täpsustada arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Eelnõu ja taotlusega saab 9.-24. novembrini tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) ja Paide linna kodulehel paide.ee. Eelnõu kohta saab Paide Linnavalitsusele esitada ettepanekuid või vastuväiteid kuni 24. novembrini 2017 kas e-posti aadressil paide@paide.ee või postiaadressil Pärnu tn 3, 72711 Paide linn.

  Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata, kuid kui esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub avalik istung ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks 27. novembril 2017 kell 9.00 Paide raekojas (Keskväljak 14).

  Projekteerimistingimuste taotlus
  Eelnõu
  Kioski vaated
  Kioski põhiplaan
  Kioski alusplaan