« Tagasi

Paide linnavolikogu 23.11.2017 istungi päevakord, ülekande link

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 23. NOVEMBRIL 2017. a ALGUSEGA KELL 15.00
PAIDE RAEKOJAS

Veebiülekannet saab jälgida siit:
http://boom.babahh.com/landing/b/89


PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine

2. Staadioni tn 4 ja Staadioni tn 6 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise
algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: abilinnapea Siret Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees Raivo Raja

3. Varalise kohustuse võtmine (avaliku WC kasutamise leping)
Ettekandja: linnapea Priit Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Jalak

4. Paide linna 2017. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine (1. lugemine)
Ettekandja: linnapea Priit Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Jalak

5. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandja: linnapea Priit Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees Raivo Raja

6. Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine
Ettekandja: linnapea Priit Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees Raivo Raja

7. Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärus
Ettekandja: linnapea Priit Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees Raivo Raja

8. Paide Linnavalitsuse palgajuhend
Ettekandja: linnapea Priit Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Jalak