« Tagasi

Paide linnavolikogu 15.03.2018 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 15. MÄRTSIL 2018. a ALGUSEGA KELL 13.00
PAIDE RAEKOJAS
 

Eelnõudega saab tutvuda siin

PÄEVAKORD:

Päevakorra kinnitamine
1. Aleviku ja külavanema statuut (2. lugemine)
Ettekandja: linnavalitsuse liige K. Klein
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni aseesimees K. Kõljalg
2. Paide linna põhimäärus (2. lugemine)
Ettekandja: linnasekretäri kt N. Valder
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni aseesimees K. Kõljalg
3. Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 66 "Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" muutmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni aseesimees K. Kõljalg
4. Paide Hammerbecki Põhikooli põhimäärus
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder
5. Paide Hillar Hanssoo Põhikooli põhimäärus
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder
6. Tarbja Lasteaed-Kooli põhimäärus
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder
7. Anna Vaba Aja Maja põhimäärus
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder
8. Viisu Rahvamaja põhimäärus
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder
9. Paide Linnavolikogu 28.04.2017 määrus nr 10 „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder
10. Linnavara valitsemise kord (2. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
11. Paide linna hankekord (2. lugemine)
Ettekandja: linnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
12. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord" muutmine
Ettekandja: finantsosakonna juhataja K. Kört
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
13. Linnavalitsuse liikmele hüvitise määramine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
14. Linnavara võõrandamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
15. Kingi vastuvõtmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
16. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine ning linnale kuuluvate eluruumide haldamisele
andmine sihtasutusele Paide Haldus

Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni aseesimees K. Kõljalg
17. Paide Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder