« Tagasi

Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Paide linnavalitsus teatab Paide linna Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu (ala suurus ca 3,7 ha, hõlmab Aasa tänava äärseid kinnistuid) eskiisi avalikust väljapanekust 24. aprillist kuni 24. maini 2018 kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn).

Detailplaneeringuga pikendatakse Aasa tänavat kuni Paadi alajaama kinnistuni ja tagatakse kõigile Aasa tänava äärsetele kinnistutele juurdepääs avalikult teelt, asustuse tihendamist ja maakasutuse intensiivistumist ette ei nähta.

Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Paide linna üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas elamumaast transpordimaaks. Enne eskiisi väljapanekut toimub eskiisi tutvustus Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 17. aprillil 2018 kell 16.45.

Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) 4. juunil 2018 kell 17.00.