« Tagasi

Paide linnavolikogu 26.01.2017 istungi päevakord

Paide Linnavolikogu 26. jaanuari istungi päevakord

1. Paide linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine   II lugemine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

2. Posti tn 12 kinnistu omandamine riigigümnaasiumi hoone ehitamiseks ning kinnistu tasuta võõrandamine riigile

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandjad:

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

revisjonikomisjoni esimees M. Mikson

3. Paide Linnavolikogu 16.02.2012 määruse nr 5 muutmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

4. Paide Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

5. Paide Linnavalitsuse volitamine

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: haridus-ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

6. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

7. Roosna-Alliku Vallavolikogu otsuste eelnõude heaks kiitmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

8. Kingi vastuvõtmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

9. Linnavalitsuse informatsioonid

·         Hillar Hanssoo nimelise heategevusliku sihtkapitali „Andekas Laps" fondist.

·         Arvamuse küsimine riigigümnaasiumi nime kohta. 

Istung toimub Paide raekojas algusega kell 13.00.