1.10.18

Avalduste vormid:

 • Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa miiiira ja toiduraha toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täiendava sotsiaaltoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Sünnitoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Esimest korda kooli mineva lapse toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Matusetoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Erakorralise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Puudega lapse hooldajatoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täisealise isiku hooldaja toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täisealise isiku hoolduse avalduse vorm PDF, Word
 • Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Eluruumi tagamise teenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Võlanõustamisteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Koduteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Tugiisikuteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Isikliku abistaja teenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise ankeet
 • Isikliku abistaja määramise avaldus
 • Tugiisikuteenuse taotlemise vorm
 • Avaldus täisealise isiku hooldamiseks
 • Koduteenuse taotlemise avaldus
 • Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise avalduse ankeet
 • Huvihariduse transporditoetuse ankeet