« Tagasi

Paide linnavalitsus võõrandab enampakkumisel korteriomandi

Paide Linnavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel korteriomandi aadressil: Pärnu tn 50-6, Paide, (katastritunnus 56601:005:0550, reaalosa 376/8641, registriosa nr 775936, 37,60 m2) alghinnaga 8 500 eurot, osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 850 eurot.

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Tagatisraha ja osavõtutasu kanda Paide Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE611010702000611004 hiljemalt 24. märtsil 2017 kell 9.00. Notaritasud ja riigilõivud kannab korteriomandi ostja.

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 24. märts 2017 kell 9.00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, korteriomand Pärnu tn 50-6, Paide, mitte avada enne 24. märtsi 2017 kell 9.00" ja pakkuja andmetega aadressil Keskväljak 14, Paide.

Pakkumine peab sisaldama:

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht ning kontaktisiku sidevahendi number;

2) dokumendi osavõtutasu ja tagatisraha või pangagarantii nimetatud summade kohta;

3) sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat;

4) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.

Pakkumised avatakse 24. märtsil 2017 kell 10.00 Paide raekojas (Keskväljak 14, Paide). Võõrandatava korteriomandiga on võimalik tutvuda Paide linna veebilehel või kokku leppides telefonil 383 8624, 5555 0648.

Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma hiljemalt müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise päeval.