« Tagasi

Tee ettepanekuid Paide linna arengukavasse!

Kui tahad, et sinu kodukohas midagi paremaks muutub, esita oma ettepanekud linna arengukavasse!

Paide linnavolikogu on kinnitanud „Paide linna arengukava aastateks 2011–2020, visioon aastani 2035" esimest korda 08.09.2011. Igal aastal vaadatakse arengukava üle ning muudetakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele. Muutmisprotsessi juhib linnavalitsus ning arengukava muudatused kinnitab volikogu.

Paide linnavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid kehtivasse arengukavasse 5. maini kell 10.00.

Ettepanekuid saab esitada e-postiga aadressile paide@paide.ee või piret.lohmus@paide.ee,  saata postiga Paide linnavalitsus, Pärnu 3, 72711 Paide või tuua käsipostiga raekotta Keskväljak 14.

Tutvu Paide linna kodulehel https://paide.kovtp.ee/arengukavad kehtiva arengukavaga ning muutmise eelnõuga.

 

Lisainfo:

Piret Lõhmus
Paide linnavalitsuse arendusnõunik
383 8614
piret.lohmus@paide.ee