« Tagasi

Linnavolikogu vabastas lasteaia kohamaksust pered, kus lasteaialapsi üle ühe

Tänasel Paide linnavolikogu istungil võeti vastu määrus "Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord", mille järgi vabastab linn lasteaia kohatasu maksust pere ühe lapse, kui lasteaias käib vähemalt kaks last.

Kohatasu vabastus hakkab kehtima alates 1. septembrist 2017.

Paide linnas on peresid, kellel käib kaks last lasteaias 24, ja peresid, kellel käib kolm last lasteaias, kaks. 2017. aasta linna eelarvesse on arvestatud kokku 7050 eurot nende perede lastevanemapoolse osa tasumiseks. Määruse mõistes moodustab ühe pere üks leibkond, kes kasvatab lapsi ühiselt.

Linnapea Siret Pihelgase sõnul on tegemist vajaliku soodustusega, et veelgi rohkem väärtustada noori peresid, kes Paides elavad ning siin lapsi kasvatavad. "Kahe lasteaialapse kohatasu lasteaias ühes kuus on kokku ligi 70 eurot, mis on üsna suur igakuine väljaminek. Paide linnal on hea meel, kui suudame selle otsusega peresid toetada. Loomulikult on see ka oluline samm selles suunas, et olla üha peresõbralikum ning hea elukeskkonnaga linn, mis on ju meie üks prioriteete," märkis Pihelgas.

Paide linna lasteaedades kehtiv kohatasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 7,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast ehk 35,25 eurot kuus.

 

 

Teate koostas:

Maarit Nõmm
avalike suhete spetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee