« Tagasi

Tööpakkumine: Paide LV võtab tööle arendusnõuniku

Paide Linnavalitsus kuulutab välja konkursi arendusnõuniku ametikoha täitmiseks.

Arendusnõuniku ülesandeks on arendustöö edukas korraldamine, väliskoostöö arendamine, projektide algatamine ja elluviimise korraldamine.

Arendusnõuniku tööülesanded:
* Paide linna strateegiliste dokumentide ja arengukavade koostamine, koordineerimine
ning metoodiline juhendamine
* Linnavalitsuse väliskoostöö edendamise koordineerimine
* Kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamiseks toetusvõimaluste otsimine, taotluste
koostamine ning elluviimise korraldamine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
* kõrgharidus
* väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
* inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas ja Sa valdad ametialast sõnavara
* ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (tekstitöötluse ja
tabelarvutuse kontoritarkvara, PowerPoint, Delta)
* koostöövalmidus ja väga hea suhtlemisoskus
* hea töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras
* kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu
otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Kasuks tuleb:
* töökogemus projektide koostamise ja juhtimise osas
* arengukavade koostamise kogemus
* tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmine
* vene keele oskus nii kõnes kui kirjas
* visiitide korraldamise kogemus

Pakume Sulle:
* konkurentsivõimelist töötasu
* huvitavat ja pinget pakkuvat tööd
* tööga seotud täiendkoolitusi
* meeldivat töökeskkonda ja suurepärast nooruslikku meeskonda

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 27. juuniks 2017.a e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või
Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3 Paide 72711, märgusõnaga „Arendusnõunik".

Kandideerimisdokumentidele palume lisada:
* motivatsioonikirjelduse koos palgasooviga
* elulookirjelduse
* haridust tõendava dokumendi koopia
* kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse
seaduses.

Lisainfo: Piret Lõhmus tel 510 1227 või e-kirjaga: piret.lohmus@paide.ee