« Tagasi

Paide Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Paide Sotsiaaltöökeskuse juhataja leidmiseks

Paide Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Paide Sotsiaaltöökeskuse juhataja leidmiseks.

Sotsiaaltöökeskuse eesmärgiks on linna sotsiaalsete erivajadustega isikutele ja peredele
sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning huvitegevuse võimaldamine.

Juhataja ülesandeks on tagada keskuse tulemuslik toimimine ja areng koostöös Paide Linnavalitsusega.

Juhataja töö sisuks on:
• keskuse töö planeerimine ja juhtimine, sh:
o sotsiaalteenuste osutamise korraldamine
o tegevuste planeerimine ja elluviimine
o keskuse arendustegevus
o keskuse eelarve eelnõu koostamine
o töö personaliga
• tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine
• andmete esitamine sotsiaalteenuste registrisse
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• kõrgharidus (soovitavalt töövaldkonnaga seotud erialal)
• meeskonna juhtimise kogemus
• soov näha klienti kui tervikut ja osaleda tema toimetuleku toetamisel
• väga hea meeskonnatöö ning oma töö planeerimise ja organiseerimise oskus
• hea analüüsioskus ja initsiatiiv muudatusi algatada ning ellu viia
• väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime
• väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas ning suhtlemiseks piisav vene keele oskus
• hea arvuti kasutamise oskus

Kasuks tuleb:
• praktiline kogemus töövaldkonnas
• töökogemus erivajadustega inimestega
• läbitud erialased täiendkoolitused
• inglise keele oskus

Pakume:
• huvitavat ja pinget pakkuvat tööd ühtehoidvas ja toredas meeskonnas
• enesetäiendamise ja koolitusvõimalusi
• stabiilset töötasu

Täistööaeg.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Koduleht: www.pstk.ee

Sinu sooviavaldust koos motivatsioonikirjelduse ja palgasooviga, CV ja haridust tõendava dokumendiga ootame hiljemalt 16. oktoobriks 2017. a e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee.

Tööalast lisainfot saad küsida Paide Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistilt Getter Nurgalt tel 383 8626 või getter.nurk@paide.ee