« Tagasi

Linnavalitsus kinnitas Tallinna tänava ümberehituse projekteerimistingimused

Paide linnavalitsus kinnitas tingimused Tallinna tänava ümberehituseks ning sademevee ärajuhtimissüsteemi projekteerimiseks.

Ehitustegevus hõlmab Tallinna tänava kandevõime parandamist, sõidu- ja kõnniteede rekonstrueerimist ning haljastust ja tänavamööbli paigaldamist, samuti rajatakse sademevee ärajuhtimissüsteem. Tänava ümberehitamisel arvestatakse vajadusega juhtida sademevesi eemale tänavaäärsetel kinnistutel asuvate hoonete vundamentidest.

Projekteerimistingimused sätestavad, et vahemikus Laia tänava ristmikust kuni Tallinna tänava lõpuni võib rajada ühele tänava poolele kõnnitee ja teisele poolele jalgratta- ja jalgtee.

Kõnnitee on ette nähtud ka vahemikus Tallinna tn 5 kinnistust kuni Tallinna tn 11 kinnistuni, samuti kõnnitee Kaevu tänavast kuni Tallinna tänava lõpuni.

Linnapea Siret Pihelgase sõnul on Tallinna tänava rekonstrueerimine loogiline jätk Pärnu tänava remondile. "Kui Pärnu tänav saab lähinädalatel lõplikult valmis, siis võtame järgmisena ette meie teise peatänava, mille seisukord on Pärnu omast kehvem, ning mille ääres on suur hulk vanu maju. Nende edasine säilimine sõltub suuresti vihmavee ärajuhtimisest kinnistutelt, mida saab tagada uus sadeveesüsteem," selgitas Pihelgas. "Kogu töö on väga mahukas ja kulukas, loodame selleks saada ka riigipoolset tuge. Ehitustööde orienteeruv maksumus on ligi miljon eurot. Tegemist on Tallinna tänava terviklahendusega, mis hõlmab nii sõidutee, kõnni- ja rattatee ning sadeveesüsteemi rajamist."

Hetkel tegeleb linn projekteerimise hanke koostamisega, plaanide järgi valmib Tallinna tänava ehituse põhiprojekt aprilliks 2018.

 

Teate koostas:

Maarit Nõmm
avalike suhete spetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee