42. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents kutsub osalema!

Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents tuleb 42. korda. Õpilastööde konkursi eesmärk on Järvamaa kultuuri- ja loodusloo, mineviku ja oleviku jäädvustamine ning kodukoha ja kodu-uurimise järjepidevuse väärtustamine.

Osalema on oodatud Järvamaa koolide 6.-12. klassi õpilased. Uurimistööd hindab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi moodustatud komisjon.

Konverentsil osalemiseks palume saata õpilaste loov- ja uurimistööd 2. maiks 2018 digitaalselt aadressile info@jarvamaamuuseum.ee ja paberkandjal Järvamaa muuseumisse. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, jääb paberkandjal esitatud töö korraldajatele.

Konverents toimub 17. mail Eesti Ringhäälingumuuseumi ja Türi Muuseumi ruumides.

Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi korraldavad ja toetavad: Haridus- ja Teadusministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum, Türi muuseum ja Eesti Ringhäälingumuuseum. 

Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on haridusasutuste aktiivse osavõtu tulemusel järjepidevalt toimunud juba 41 aastat.

JUHEND

 

Lisainfo:

Ründo Mülts
Korraldustoimkonna liige
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum
56682165