« Tagasi

Linn müüb enampakkumisel korteriomandid Paides ja Roosna-Allikul

Paide linnavalitsus müüb suulisel enampakkumisel

1. Paide linn Suur-Aia tn 25 asuvad korteriomandid, mis on kasutusel äripinnana:

 • Korteriomand M-2 (kinnistusregistri registrinumber 1399036)
 • Korteriomand M-3 (kinnistusregistri registrinumber 1399136)
 • Korteriomand M-4 (kinnistusregistri registrinumber 1399236)
 • Katastritunnus: 56601:006:1040
 • Sihtotstarve: 75% elamumaa, 25% ärimaa
 • Enampakkumise alghind: 70 000 (seitsekümmend tuhat) eurot
 • Tagatisraha: 7 000 (seitse tuhat) eurot
 • Enampakkumisel osalemise tasu 200 (kakssada) eurot
 • Pakkumise samm 50 (viiskümmend) eurot

Müügiobjekti kirjeldus
Suur-Aia tn 25 kinnistul olevaid korteriomandeid M-2, M-3 ja M-4 ei kasutata täna avalikul otstarbel, vaid on välja renditud ja kasutusel äripinnana. Kokku on renditavat pinda 270,5 m². Müüdavad korteriomandid paiknevad hoone esimesel korrusel. Korteriomandid on koormatud enamuses tähtajatute üürilepingutega.

Ehitisregistri andmetel on hoone, milles korteriomand paikneb kasutusele võetud 1969. aastal. Vaata lisaks:  Hoone andmed ehitisregistris
Kinnistu andmed Maaregistris


 

2. Paide linn Väike-Aia tn 2 asuvad korteriomandid, mis on kasutusel äripinnana:

 • Korteriomand M-1 (kinnistusregistri registrinumber 996536)
 • Korteriomand M-2 (kinnistusregistri registrinumber 996636)
 • Katastritunnus: 56601:003:1600
 • Sihtotstarve: 75% elamumaa, 25% ärimaa
 • Enampakkumise alghind: 130 000 (sada kolmkümmend tuhat) eurot
 • Tagatisraha: 13 000 (kolmteist  tuhat) eurot
 • Enampakkumisel osalemise tasu 200 (kakssada) eurot
 • Pakkumise samm 100 (sada) eurot

Müügiobjekti kirjeldus
Väike-Aia tn 2 kinnistul olevaid korteriomandeid M-1 ja M-2 ei kasutata täna avalikul otstarbel, vaid on välja renditud ja kasutusel äripinnana. Kokku on renditavat pinda 660,5 m². Müüdavad korteriomandid paikneb hoone esimesel korrusel. Korteriomandid on koormatud enamuses tähtajatute üürilepingutega.

Ehitisregistri andmetel on hoone, milles korteriomandid paiknevad kasutusele võetud 1966. aastal. Vaata lisaks:  Hoone andmed ehitisregistris
Kinnistu andmed Maaregistris

 

3. Paide linn Roosna-Alliku alevik, Nooruse tn 8 korter 1, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:

 • Korteriomand (kinnistusregistri registrinumber 2575436)
 • Katastritunnus: 68401:003:0137
 • Sihtotstarve: 100% elamumaa
 • Enampakkumise alghind: 1600 (üks tuhat kuussada) eurot
 • Tagatisraha: 160 (üks sada kuuskümmend) eurot
 • Enampakkumisel osalemise tasu 50 (viiskümmend) eurot
 • Pakkumise samm 30 (kolmkümmend) eurot

Müügiobjekti kirjeldus
Roosna-Alliku alevikus asuv Nooruse tn 8 korter 1 seisukord on halb, sest hiljutises tulekahjus tekkisid suured kahjustused. Korter asub kahe korruselises ja 11 korteriga hoones. .

Vaata lisaks:  Hoone andmed ehitusregistris
Kinnistu andmed Maaregistris
 

Pakkumiste läbiviimise koht ja aeg
Suuline enampakkumine toimub 3. mail 2018 kell 14.00 Paide raekojas, Keskväljak 14, 72711, Paide linn.
 
Enampakkumisele tulijal peab kaasas olema:
1. dokument tagatisraha tasumise kohta

 • Osalemistasu ja tagatisraha peavad olema laekunud hiljemalt 3. maiks kell 12.00 Paide Linnavalitsuse arvelduskontole EE611010702000611004 SEB Pangas
 • Tagatisraha tagastatakse täies mahus
 • Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks
 • Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut linnamajandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas

2. juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.

Müügitingimused:

 • Paide  Linnavolikogu 15. märtsi 2018 otsus nr 16 „Linnavara võõrandamine"
 • Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
 • Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu linnamajandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
 • Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
 • Enampakkumine toimub lähtudes Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrusest nr 14 „Linnavara valitsemise kord"

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnas Pärnu tn 3 (kab 209). Info tööpäevadel: 383 8646, 5307 0664, rein.sainas@paide.ee

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.