19.01.17

Paide linnavalitsuse tegevused:
•       Topo-geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistustööde tehniliste projektide koostamiseks lähteandmete ja materjalide väljastamine;
•       Lubade väljastamine mõõdistustöödeks ja geodeetilise võrgupunkti kaitsevööndis tööde teostamiseks;
•       Topo-geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistustööde arhiveerimine;
•       Mõõdistustööderegistri pidamine;
•       Paide linna kohaliku geodeetilise võrgu rajamise ja korrashoiu korraldamine;
•       Geodeetilise võrgupunktide andmebaasi pidamine, haldamine ja valdamine.

Geodeetiliste punktide andmekogu: http://www.maaamet.ee/rr/geo/
 

Topo-geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistamiste kord

Mõõdistusloa taotluse blanketi leiad SIIT.
Lisainfo geodeetilistest töödest leiad SIIT.
Paide linna kohaliku geodeetilise võrgu punktid leiad SIIT.
Geodeetiliste punktide kaitsevööndis ehitustööde teostamiseks vajaliku avalduse leiadSIIT.

Toimetaja: MAARIT NÕMM