13.04.17

Paide Linnavolikogu valimised 2017

  • Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingust tulenevalt valivad ühinevate omavalitsusüksuste hääleõiguslikud elanikud 15. oktoobril 2017 uue 23-liikmelise Paide Linnavolikogu. Esmakordselt saavad volikogu valimistel osaleda 16-17-aastased noored.
     
  • Valimised toimuvad ühes ringkonnas, st kogu uue moodustuva omavalitsusüksuse territooriumil. Sellest tulenevalt on kandidaatide valik nüüd laiem kui varasemalt, nimekirjas on kõigi kolme ühineva omavalitsusüksuse kandidaadid. See tähendab, et nt Paide linna elanik saab nüüd valida volikogusse ka praeguse Paide või Roosna-Alliku valla territooriumil elava kandidaadi või vastupidi.
     
  • Valimiste läbiviimiseks moodustas Paide Linnavolikogu 23. märtsi 2017 otsusega nr 11 linna valimiskomisjoni, mille liikmeteks on Karin Tenisson-Alev, Silvia Aarma, Liia Kivirand, Nellika Valder, Anne Aas, Kaja Kört ja Peeter Läll. Samasisulised otsused võtsid 30. märtsil vastu ka Paide Vallavolikogu ja Roosna-Alliku Vallavolikogu. Linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
     
  • Volikogu valimiste informatsiooni avaldame jooksvalt linna veebilehel aadressil paide.kovtp.ee/linnavolikogu. Valimistoimingute ja tähtaegade, kandideerimise ning 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta on informatsioon avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.vvk.ee/kov2017/.