24.01.18

Lemmikloomaregister

Lemmikloomade alast tegevust reguleerib Paide linnavolikogu 16.04.2009 määrus nr 13 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri".

Eeskirja kohaselt peavad Paide linnas peetavad koerad ja kassid olema kiibistatud ja registreeritud Lemmikloomaregistris. Kiibistamiseks palume pöörduda veterinaararsti poole.  Paide linna volitatud veterinaararst on Raivo Raja 5209089,  raivo.raja@mail.ee.

Kiibistatud looma saab lemmikloomaregistrisse kanda nii veterinaararst kui ka looma omanik ise läbi riigiportaali eesti.ee. Selleks tuleb vajutada ülalolevale lemmiloomaregistri lingile, valida paremast nurgast riigiportaal ja vajutada lehe all paremas servas olevale lingile „Sisene". Edasi järgida juhiseid.

Leitud looma omanikku saab kiibinumbri olemasolul tuvastada veebiaadressil https://www.llr.ee/

Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib

-          Loomakaitseseadus;

-          Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord;

-          Paide linnas koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastavalt seadusandlusele, loetakse hulkuvateks loomadeks omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud loomad. Hulkuvate loomade alast tegevust korraldab kohalik omavalitsus.

Paide linnavalitsus on hulkuvate loomade alase tegevuse korraldamiseks sõlminud kaks töövõtulepingut:

1.     Hulkuvate lemmikloomade püüdmine ja vajadusel varjupaika toimetamine, linna haldusterritooriumilt leitud korjuste koristamine ja utiliseerimine  - SA Paide Haldus. Urmo Enn tel 58339015. NB! väljakutsetele reageeritakse üldjuhul tööpäevadel.
 

2.     Paide linna territooriumilt leitud/püütud hulkuvate loomade pidamine, veterinaarabi osutamine, internetis Paide linna haldusterritooriumilt varjupaika toimetatud loomade kohta teabe avaldamine, vajadusel eutanaasia tegemine ja korjuse utiliseerimine –

       
MTÜ LOOMADE HOIUPAIK
       Sinirebase 24, 11217 Tallinn
       tel. 53494045 - vastab kõnedele iga päev 10-17
       email: info@loomadehoiupaik.ee
       Oma loomale võib järgi tulla iga päev kl 10 kl 17-ni.

Koerte ja kasside alase järelevalve küsimustega tegeleb keskkonna peaspetsialist  Tiina Kivila, tel 383 8633, 516 9959, tiina.kivila@paide.ee või SA Paide Haldus, Jaak Alla, tel 58183090