PaideLaste Heaks MTÜ

 

VIDEO
 

Vanem Vend Vanem Õde Paide

Liikumine "Vanem Vend Vanem Õde" sai alguse aastal 1904 Ameerikas, Eestisse jõudis see aastal 1997, mil loodi esimene grupp Tartusse.

Paides ja Järvamaal alustab see  2016. aastal.

Kellele/milleks/kuidas?

Ettevõtmine on suunatud lastekodulastele ning eesmärgiks on usaldusliku sõprussuhte loomine lapse ja täiskasvanud vabatahtliku vahel.

Viimasel ajal on eriti teravalt esile kerkinud laste ja noortega seotud probleemid ning nende lahendamise olulisus, kuna lastest saavad tulevikus meie ühiskonna arendajad.

Paljud lapsed ja noored on pärit perekondadest, mis kuuluvad sotsiaalsesse riskigruppi ning ka lastekodudes elab suur hulk lapsi. Projekt "Vanem Vend Vanem Õde" pakub sellistele lastele ja noortele tuge vabatahtliku tugiisiku näol.

Lastekodulapsed on vaatamata noorele eale pidanud silmitsi seisma eluraskustega, see muudab nad emotsionaalselt haavatavamaks ning seda enam nad vajavad  positiivset eeskuju, tuge, julgustust ning mõistmist.

Riigi ning erinevate tugiorganisatsioonide poolt on lastele tagatud kõik materiaalsed võimalused, puudu ongi just emotsionaalsest toest. Leiame, et selleks, et lastest kasvaksid õnnelikud, rahulolevad ja enesekindlad inimesed, vajavad nad tuge, sõprust ja eeskujusid – kedagi, kes tunneks huvi lapse tegemiste vastu, märkaks tema muresid ja rõõme ning teda tunnustaks.

Vajalikku tuge ning sõbrakätt saavadki pakkuda vabatahtlikud tugiisikud, kes leiavad lapse jaoks aega ja võtavad temaga ette erinevaid tegevusi, olles seeläbi positiivseks eeskujuks,  avardades lapse maailmapilti, muutes teda seeläbi sotsiaalsemaks ning enesekindlamaks.

Emotsionaalselt vajab laps vanema/hooldaja vaimset kohalolu ja kasvatuse järjepidavust. Samuti ka realistliku pildi kujundamist ümbritsevast, enesehinnangu ja identiteedi kujundamist, suutlikust kohaneda muutustega jpm. Lapse vajaduste eiramine võib viia raskete tagajärgedeni. (Briti psühholoog John Bowlby kiindumisteooria ütleb, et lapsel on kaasasündinud vajadus otsida lähedust oma vanema/hooldajaga, mis on põhitingimus füüsilise ja emotsionaalse olemasolu saavutamiseks. See eeldab, et lapsevanem/hooldaja oleks kättesaadav, usaldusväärne ja soosiv. Kui need omadused puuduvad, kujuneb lapse isiksus ärevaks, ebakindlaks, nõrgaks ja segipaisatuks, mis viib emotsionaalsete ja käitumuslike probleemide kujunemiseni.)

Lapsed, kes tavaliselt eriti tähelepanu ei pälvi, saavad projektis osaledes hästi palju isiklikku tähelepanu, mis on lapse arenguks väga oluline ning olenemata oma perekondlikust taustast on lastel võimalik endale saada toeks üks vabatahtlik sõber.

Projekt aitab muuhulgas edendada ka vabatahtlikku tegevust. Inimesed, kes tunnevad, et suudavad kogukonna edendamisse panustada, saavad seda teha.
 

Vabatahtlikud

Vabatahtlikuks tugiisikuks võib olla iga vähemalt 18-aastane isik, kes oma eeskujuliku käitumise, hoolimise ning arukusega tahab olla sõbraks abi vajavale lapsele.
VABATAHTLIKU TRIINU LUGU

Vabatahtlikuks saamine samm-sammult:

1. Potentsiaalne vabatahtlik osaleb infoõhtul. Selle kohta ilmub vastav info meie Facebooki lehel

2. Infoõhtul täidetakse küsimustik, mille alusel võtame potentsiaalse vabatahtlikuga edaspidiselt ühendust

3. Seejärel toimub koolitus, mille läbimine vabatahtlikule on kohustuslik. Koolitus tagab piisava ettevalmistuse noorema venna/õega suhtlemiseks- antakse ülevaade lastega seotud probleemidest ja õpitakse neid märkama ning lahendama

4. Kui koolitus on läbitud, toimub vabatahtlike ja nende uute nooremate sõprade kokku viimine

Vabatahtlikuks saamise protsess võib mõningal määral erineda olenevalt olukorrast,

konkreetsest vabatahtlikus jne.

Oma vabatahtlikele pakume igakülgset tuge, korraldame motivatsiooniüritusi ning jätku- ja täiendkoolitusi. Samuti pakume pidevat toetust projekti läbiviijatelt ning teistelt tugiisikutelt. Korraldatakse ka ühisüritusi kõigile projektis osalejatele, et jagada muljeid ja saada uusi ideid aja veetmiseks.

Projekti toetab:

Kontaktid:

Koordinaatorid:
Inge Jasner   tel. 55 578 348
Annika Kinev tel. 56 491 090

E-mail: paidelasteheaks@gmail.com

FB: Vanem Vend Vanem Õde Paide

a/a Swedbank EE412200221063874007

Reg.nr. 80397336

Põhikiri