16.08.18

Järvamaa Rajaleidja keskus

Alates 1. septembrist tegutseb Paides, Pärnu tn 54 Järvamaa Rajaleidja keskus, mis pakub maakonnas õppenõustamis- ja karjääriteenuseid. Keskuse esmane sihtgrupp on 1,5–26-aastased lapsed ja noored, kuid laiemas plaanis ka lapsevanemad, haridusasutuste töötajad ja teised tugiisikud. Järvamaa Rajaleidja keskus on osa üleriigilisest võrgustikust. Võrgustiku eesotsas on SA Innove peamajas asuv Rajaleidja arenduskeskus, karjääri- ja õppenõustamisteenuste arendamise sõlmpunkt.

Meie spetsialistide poole saab pöörduda järgmiste teemadega:

Eripedagoogiline – uuringud ja sobivate tugiteenuste, õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate soovitamine 

Logopeediline – suulise ja kirjaliku kõne ning mitteverbaalse suhtlemise uuringud, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arendamise võimalustest lähtuvalt uuringute tulemustest 

Psühholoogiline – lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide uuringud, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengutingimuste parandamiseks 

Sotsiaalpedagoogiline – lapse, perekonna ja kooli nõustamine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks 

Karjääriinfo edastab haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutavat teavet

Karjäärinõustamine toetab inimest karjääriplaneerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks 

Meie keskuses töötab ka I tasandi psühholoog, kes töötab osalise ajaga maakonna neljas koolis.

Lisaks tegutseb sügisest keskuse juures ka maakonna nõustamiskomisjon, mis annab soovitusi sobivate õppe- ja kasvatustingimuste kohaldamiseks, koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks, alla 7-aastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Lastevanemate ja haridustöötajate mitmekülgseks toetamiseks oleme algatanud kaks olulist ettevõtmist.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühm, kuhu on oodatud kõik, kellel on kodus, koolis või lasteaias ATH laps või ATH tunnustega laps.

Kõik teenused on tasuta!

Alati võib oma küsimustega pöörduda ka otse Rajaleidja keskuse poole tel. 5886 0705 või jarvamaa@rajaleidja.ee

HomepageHomepage

Homepage