20.02.17

 

Perioodil 01.11.2016 -31.05.2017 teostab Paide linnas teede ja tänavate lume- ja libeduse tõrje töid OÜ Rarex Ehitus.

Lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad talveperioodil:

 • Paide linna tänavate ja kõnniteede sahkamise teostamine
 • Paide linna tänavate ja kõnniteede libedustõrje teostamine
 • Lume koristamine kesklinna piirkonnast linna äärealadele
 • Autoparklate talvine hooldus
 • Ülekäigukohtade talvine hooldus
 • Tänavate puhastus talvisest puistematerjalist


Lume ja libedustõrje kaart 2016-2017
Ülekäiguradade paiknemise kaart
Hooldatavate parklate kaart
Bussipeatuste kaart


Tänavahooldusealastest probleemidest saab teavitada:


Tänavate remondiga seotud probleemidest saab teavitada: ehitusnõunik Egle Ninep, 383 8634, egle.ninep@paide.ee

 

Kinnistuomaniku talvised kohustused

 1. Hoolda oma kinnistuga piirnevat kõnniteed (kõnniteed peab hooldama ka tühjana ja kasutuseta seisva hoonega kinnistu omanik). Kohustus tuleneb Teeseadusest. Kõnniteelt lume eemaldamisel peab tagama jalakäijatele vähemalt 1,1 meetri laiuse liikumisruumi.
   
 2. Kõnniteel libedusetõrjet tehes kasuta õigeid materjale. Soovitame kasutada graniitsõelmeid, kuna graniitsõelmed tagavad libeduse korral efektiivse tulemuse, sõelmed ei tolma ja kevadel saab kasutatud materjali lihtsasti kokku koguda. NB! Soola, tuha ja väga peene fraktsiooniga liiva kasutamine libedusetõrjeks on keelatud (sool rikub jalanõusid ning tuhk ja peenike liiv lenduvad ja tolmavad).
   
 3. Kõnnitee puhastamise käigus ei ole lubatud lume loopimine sõiduteele! Kõnniteelt kokkukogutavat lund võib töö teostaja kuhjata kõnnitee serva jättes jalakäijatele vähemalt 1,1 meetrise käiguruumi.
   
 4. Kinnistule kogunenud lume likvideerimiseks peab kinnistuomanik tellima lume äraveo omal kulul. Oma kinnistult lume teisaldamine kõnniteele või kõnnitee ja sõidutee vahele valli on keelatud.
   
 5. Kõnniteeäärsetel hoonetel katuselume katuselt eemaldamise järgselt ei tohi katuselt alla tõmmatud lund jätta kõnniteele, vaid lumi tuleb teisaldada oma kinnistule või tellida lume äravedu 24 tunni jooksul.
   
 6. Hoolda pidevalt oma kinnistu juurdepääsuteed, siis ei teki juurdepääsuteede ette suurt lumevalli.
   
 7. Sulaperioodil kontrolli oma hoonete katuseid ja eemalda tekkinud jääpurikad.
   
 8. Hoolda kinnistu piirdeaedu, vajadusel kaeva aia äär ca 0,5 m laiuselt lumevabaks. Eriti oluline on see nõrgemate võrkaedade ja vanemate puitaedade korral (sulalume raskus võib välja venitada nõrgemate võrkaedade võrgud või painutada kehvemas seisus puitaiad pikali).
   
 9. Tänavate hooldamisest tekkinud probleemidest (nt juurdepääsude ette lükatud vall, tänavahooldusmasina poolt kinniaetud kõnnitee vmt) teavita linna töövõtjat võimalikult koheselt 24/7 infotelefonil 384 6624. See annab võimaluse probleemid ruttu lahendada. Kindlasti ära oota pretensioonide esitamisega kevadeni.
   
 10. Ja oluline reegel kõigile endast hoolivatele jalakäijatele: talvejalanõusid ostes vali kindlasti mustrilise tallaga jalanõud, mis aitavad libeduse korral paremini liigelda või kasuta abivahendeid (jäärauad jmt).