30.07.18

Perioodil 29. mai 2017 - 14. mai 2022 Paide linnas teede ja tänavate aastaringset hooldust OÜ Rarex Ehitus. Töövõtuleping nr 13-1/17/97-1 on sõlmitud avatud menetlusega riigihanke „Paide linna teede ja tänavate hooldus 2017-2022" tulemusena.


Tänavahooldusealastest probleemidest saab teavitada:

 

Tänavate perioodilise remondiga seotud probleemidest saab teavitada:

 • Lühinumber 15220 töötab ööpäevaringselt;
 • OÜ Rarex Ehitus, Alvar Aedma, telefon 527 4213, alvar@rarexehitus.ee
 • tehnilistes küsimustes (sh teised investeeringuprojektid) Paide Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja
 • järelevalve küsimustes Paide Linnavalitsuse ehitusspetsialist Egle Ninep tel  5599 5975, e-post egle.ninep@paide.ee.

Paide linnas on hooldatavaid teid ja tänavaid kokku ca 42 km. Aastaringse hoolde tegemise eesmärgiks on hoolde koosseisu kuuluvate kattega teede ja alade nõutavate seisunditasemete tagamine.

Töövõtja peab juhinduma teedele nõutavatest  seisunditasemetest ja seisundinõuetest, mis on määratud järgmiste õigusaktidega:

Lumetõrjet teostavad endise Paide valla territooriumil 2018. aastal alljärgnevad ettevõtted:

 • Tarbja-Mündi-Viraksaare piirkond – AS Tariston. Kontaktisikud:  Infoteenistus, 53 017 690 (ööpäevaringne valve)
 • Sargvere piirkond - FIE Raido Saavan Kontaktisik: Raido Saavan, 52 94 530
 • Mustla piirkond - Kõrgemäe Agro OÜ Kontaktisik: Karmo Viilup, 53 267 250
 • Anna –Puiatu-Purdi piirkond - OÜ Ten-Gal Infotelefon: 52 11 028


Kaardid:

Lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad suveperioodil:

 • Teekatete ja alade märgpuhastus vaakumimuriga
 • Tolmu tekke vältimiseks niisutada/kasta kuiva ilma korral teepinda veega
 • Teekatete ja alade kuivpuhastus harjamisega (kogujaga)
 • Restkaevude (ca 200 tk.) äravoolu avade puhastamine vajaduse ilmnemisel lehtedest ja prahist tagamaks sademevee tõrgeteta ära voolamise
 • Bussiootepaviljonide (2 tk) ja bussi ooteplatvormide (22 tk) puhastamine
 • Suvine löökaukude parandamine
 • Pragude parandamine
 • Teekattemärgistustööd
 • Liiklusmärkide korrashoid ja paigaldus
 • Tellija tellitavad perioodilised remonttööd
 • Kruusateede hooldus

Lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad talveperioodil:

 • Paide linna tänavate ja kõnniteede sahkamise teostamine
 • Paide linna tänavate ja kõnniteede libedustõrje teostamine
 • Lume koristamine kesklinna piirkonnast linna äärealadele
 • Bussiootepaviljonide (2tk) ja ooteplatvormide (22 tk) lume- ja libedusetõrje
 • Autoparklate talvine hooldus
 • Ülekäigukohtade talvine hooldus
 • Tänavate puhastus talvisest puistematerjalist
 • Talvine löökaukude parandamine

 

Kinnistuomaniku suvised ja talvised teehoolduse kohustused

 

Asustusüksuse Paide linn teehoiukavaga aastateks 2018-2022 saab tutvuda siin