« Tagasi

Esita kandidaate linnapreemiatele ja "Andekas laps" stipendiumile!

• Kategooriad:

  • Hariduspreemia
  • Kultuuripreemia
  • Spordipreemia
  • Parim sportlane (selgub tulemuste põhjal)

Vaata seniseid laureaate siit!

• Preemiate määramisel arvestatakse saavutusi hariduse ja kultuuri vallas, õpilaste tulemusi, edukat treeneritööd,  panust kultuuri või spordi propageerimisel 2017. aastal.

• Ettepanekud palume saata hiljemalt 5.02.2018 Paide linnavalitsuse aadressil Pärnu 3 või e-posti aadressil paide@paide.ee.

• Preemiad antakse üle 24. veebruaril toimuval Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsert-aktusel.

 

Märka Paide linna andekaid noori!

• Paide linnavalitsus ootab ettepanekuid heategevusliku sihtkapitali „Andekas laps„  stipendiaatide kohta ning kutsub inimesi üles annetuste näol sihtkapitali tegevust toetama.

Senised preemiasaajad siin!

• Ettepanekuid toetuse saamiseks võivad teha kõik esitades vabas vormis avalduse ning kandidaadi iseloomustuse Paide linnavalitsusse Pärnu 3 märksõnaga „Andekas laps" või saata meiliaadressile paide@paide.ee.

• Paide teeneka maleõpetaja Hillar Hanssoo pärandvara põhjal asutatud sihtkapitali eesmärk on toetada siin elavaid andekaid lapsi ja tublisid maletajaid saavutuste ja tulemusliku tegevuse eest. Toetused antakse üle 24. veebruaril.

• Kandidaatide esitamine kuni 5.02.2018

• Aitäh senistele toetajatele! Sihtkapitali arveldusarve: EE421010030228771016.