« Tagasi

Maa-ameti elektrooniline enampakkumine Kastani ja Pärna tn kinnisasjale

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.02.2018.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon alates teate avaldamisest kuni 14.02.2018 kuni kella 10.30ni:

Paide linn Kastani tn 3 kinnisasi (56601:001:0062; 0,0777 ha; (E)) alghind 5 440.-, tagatisraha 540.-
Paide linn Kastani tn 7a kinnisasi (56601:001:0063; 0,108 ha; (E)) alghind 7 560.-, tagatisraha 750.-
Paide linn Pärna tn 7 kinnisasi (56601:004:0131; 1,0673 ha; (Ä);(E)) alghind 21 300.-, tagatisraha 2 130.-

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega.
3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist.
4. Registreeruma ID-kaardiga osalejana Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon ja märkima registreerimise vormil kõik nõutud andmed.
5. Teise isiku (sh ettevõtte) esindajana osalemisel täitma oksjonikeskkonnas nõutud andmed nii esindaja (juriidilise või eraisiku nimel pakkumise esitaja) kui pakkuja (isik, kelle nimel pakkumine tehakse) kohta ning esitama enne oksjoni lõppu vastav volikiri müügi korraldajale (Maa-ametile) e-posti teel (aadressil maaamet@maaamet.ee) või postiga (Maa-amet, Akadeemia 4 Tartu 51003). Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.
6. Tutvuma enne registreerumist enampakkumise tingimustega ja märgistama vastava märkeruudu. Sellega osaleja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.
7. Tasuma tagatisraha vastavalt oksjonikeskkonna poolt koostatavas makseteatises näidatud andmetele. Tagatisraha maksmisel ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka tuleb registreerimisel märkida pank ja arvelduskonto number, kuhu tagatisraha tagastatakse. Makse sooritamisel mistahes andmete ebatäpse esitamise korral ei ole enampakkumisel osalemine võimalik. Tehniliste tõrgete vältimiseks on soovitav tasuda tagatisraha vähemalt 2 tundi enne kellaaega, milleni vastavalt ülaltoodud loetelus märgitule saab konkreetsele kinnisasjale pakkumisi esitada.