« Tagasi

Järvamaa sotsiaal- ja noorsootöövaldkonna koostööpäev 9. märtsil Paides

Neljapäeval, 9. märtsil algusega kell 10.00 kohtuvad Paide Avatud Noortekeskuses Järvamaa noorte- ja sotsiaalvaldkonna töötajad ning tugispetsialistid. Tegemist on NEET- noorte (mittetöötava ja -õppiva noore) ümbritseva tugivõrgustiku info- ja arutelupäevaga.

Eestis oli 2015. aasta seisuga 16-26 vanuses noori 164 123, kellest 19 000 ei töötanud ega õppinud. Kuna nende noorteni jõudmine on sageli juhuslik, pole riigil ega kohalikel omavalitsustel praegu piisavat infot, mille põhjal noori töö leidmisel ja haridustee jätkamisel toetada.

Programm „Noorte Tugila" peab hästi toimivat  ja tugevat võrgustikku noorte leidmisel ja toetamisel väga oluliseks. Koostööpäeval antakse  edasi valdkonnaga seotud infot, jagatakse kogemusi ning lahendatakse meeskonnana näidisjuhtumeid. Lisateadmisi  noorte märkamise ja toetamise võimalustest jagab koolitaja, Pille Kriisa.

Koostööpäeva on ellu kutsunud ning seda korraldavad Järvamaa Noorte Tugila, Türi valla Noorte Tugila,  Järvamaa Rajaleidja Keskuse ja Paide Täiskasvanute Keskkooli spetsialistid.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava ESF-i kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus.

Pildiotsingu noorte tugila tulemus

Lisainfo:

Reima Nõmmik
Järvamaa Noorte Tugila
reima.nommik@gmail.com