« Tagasi

Paide arvamuspäev analüüsib hariduse rolli muutuval tööturul

I Täiskasvanuhariduse piirkondlik koostööseminar "Hariduse roll muutuval tööturul".

9.30–10.00 Registreerimine ja saabumiskohv
10.00–10.05 Tervitussõnad Paide Linnavalitsuselt
10.05–10.35 Ülevaade täiskasvanuharidusest Eestis Annaliisa Toom/HTM 
10.35–10.50 Täiskasvanuhariduse hetkeseis Järvamaal 
Andrase tegevused 2018 Monica Marfeldt/Andras
10.50–11.05 Vabariiklik täiskasvanuhariduse teavitus kampaania 2018 
– tegevused maakonnas selle võimendamiseks Kristi Kamp/Zavod BBDO
11.05–11.15 TÕNi tegevuse maakonnas Anneli Suits/TÕNi koordinaator
Täiskasvanute kool kui sild uute võimalusteni 
11.15–12.00 Arutelu 
• Millised on erinevad koostöövõimalused täiskasvanuhariduse edendamiseks Järvamaal? Monica Marfeldt/Andras
• Mida saab teha kohalik omavalitsus täiskasvanuhariduse edendamiseks oma vallas/linnas?
• Kuidas edulugusid ja häid praktikaid kasutada täiskasvanuhariduse propageerimisel?

II Arvamuspäev

11.15–12.00 Arutelu
• Milline on tööandja roll elukestva õppe toetamisel? /Järvamaa tööandja?/
• Kuidas saada vähemharitud uuesti kooli ja edasi tööturule? /Tugila/
12.00–12.30 Lõunapaus
12.30–14.30 Kuidas hoida elukirge õppides ja töötades? /Tiina Saar-Veelmaa/
14.30–15.00 Arutelude kokkuvõte ja lõpetamine


Päeva moderaator: Maiko Kesküla

Teisel ringil targaks Järvamaal

Üritust toetavad:
Euroopa Liit Ühtekuuluvusfond
Eesti tuleviku heaks
Andras
Haridus- ja Teadusministeerium