« Tagasi

Paide Linnavalitsus kuulutab välja konkursi juristi ametikohale

Paide Linnavalitsus kuulutab välja konkursi juristi ametikohale.

Juristi ülesandeks on linnavolikogu, linnavalitsuse ja hallatavate asutuste õigusnõustamine, linna
esindamine õigusalastes küsimustes kohtus ja mujal, dokumentide koostamine ja muude
õigustoimingute tegemine.

Juristi peamised ametiülesanded:
• korraldab ja lahendab linnavalitsuse tegevusega seotud juriidilisi küsimusi;
• osutab õigusnõustamist linnavalitsusele, volikogule ja linnavalitsuse hallatavatele asutustele;
• esindab linnavalitsust õigusalastes küsimustes;
• osaleb linna õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel;
• koostab lepinguprojekte ja muid juriidilisi dokumente.
Nõuded kandidaadile:
• omab õigusalast kõrgharidust;
• omab professionaalset suulist ja kirjalikku väljendus- ning esitlusoskust, valdab eesti keelt
tasemel C-1;
• omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;
• omab väga head arvuti kasutamise oskust (MS Office, DHS Delta);
• suhtub kohusetundlikult töösse, on täpne, korrektne, konkreetne ja analüütilise mõtlemisega;
• omab väga head suhtlemisoskust ja valmidust suhelda erinevate inimestega;
• omab argumenteerimis- ja koostööoskust, pingetaluvust ning võimet rahumeelselt lahendada
konfliktolukordi;
• omab läbirääkimisoskust ja meelekindlust, on otsustusvõimeline.
Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Sooviavaldust ootame hiljemalt 21. jaanuariks 2018. a e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee
või aadressil: Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3, Paide 72711, märgusõnaga „Jurist".

Kandideerimisdokumentidele palume lisada:
* motivatsioonikirja koos palgasooviga
* CV
* haridust tõendava dokumendi koopia
* kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse
seaduses.

Lisainfot saab küsida linnasekretäri kt Nellika Valderilt tel 383 8624 või e-kirjaga:
nellika.valder@paide.ee

LISAINFO