« Tagasi

Pärnuvälja tänava remont on algamas, liiklusskeem

Tänasest läks lahti Pärnuvälja tänava rekonstrueerimine, mis toob kaasa ka liikluspiiranguid.

Linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus selgitas, et kopp lüüakse maasse esmaspäeval. "Järgnevad kohe ka Tööstuse ja Pärnu tänavate teetööd, nende liiklusskeemid saame järgmisel nädalal."

Kolme tänava rekonstrueerimistöid teostab Lääne Teed OÜ.

Pärnuvälja tänava liiklusskeem 1 ja liikluskeem 2

 

SELETUSKIRI

Projekti eesmärgiks on leida lahendus Paides Pärnuvälja tänava rekonstrueerimise ajutise liikluskorraldusele.
Projekti tellijaks on OÜ Lääne Teed. Projekt koosneb seletuskirjast ja joonistest.

ÜLDTINGIMUSED:
- Ajutise liikluskorralduse paigaldamisel juhinduda muuhulgas juhendist "Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitusjakorrashoiutöödel"
- Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise liiklusskeemiga, tuleb kinni katta. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad. Tagada kogu tööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
- Tööde vaheaegadel tuleb kiirustpiiravad märgid teelt eemaldada.
- Teele pandud teisaldataval alusel liiklusmärgi kõrgus peab olema vähemalt 0,6 m, liikuva iseloomuga töödel tööpäeva ajal vähemalt 0,2 m;
- Riigimaantee äärde paigaldatavad ajutise liikluskorraldust kehtestavad hoiatus ja keelumärgid peavad olema kollase taustaga.
- Teel töötav inimene peab kandma standardi EN 471:1994 "Märguriietus" kohast vähemalt 2. klassi ohuvesti või -riietust.
- Teel töid tegeval või töödega seotud teel paikneval sõidukil peab olema sisselülitatud vähemalt üks kollane E-reegli nr 65 nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav vilkur.
- Ehitustöödega mitteseotud sõidukid parkide väljas poole sõiduteed
- Olemasolev ja kasutamiseks sobiv alaline liikluskorraldus võib alles jääda

Ehitusobjektil vastutab ajutise liikluskorralduse korrashoiu eest Rasmus Romandi tel. +372 58 453 439, rasmus@rarexehitus.ee