« Tagasi

Tänase volikogu istungi ülekandelink

Istung toimub 20.04.2017 Paide raekojas algusega kell 13.00.

Ülekannet saab jälgida: http://boom.babahh.com/landing/b/89

Päevakord

1. Päevakorra kinnitamine

2. Informatsioon - piirkondlik politseitöö

Ettekandja: Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu

3. „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035" muutmine       I lugemine

4. Paide Muusikakooli põhimäärus           

5. Noorte projektilaagri pidamise tingimused ja kord   

6. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Paide linnas

7. Linnavara otsustuskorras võõrandamine sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein

8. Eratee lõigu avalikku kasutusse võtmisest keeldumine

9.  Informatsioonid:

  • Arvamusfestival (kutsutud Maiko Kesküla)