« Tagasi

Tööpakkumine: raamatupidaja

Paide Linnavalitsus võtab tööle raamatupidaja.

Tööülesanded:
Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamine:
1) majandustehingute dokumenteerimine
2) asutuse arvete koostamine, laekumiste jälgimine, võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine
3) e-arvekeskuses algdokumentide kontrollimine ja nende alusel tehingute kajastamine
4) aruannete koostamiseks informatsiooni ettevalmistamine
5) personalikulude arvestus ning personalikuludega ja tööjõu liikumisega seotud statistiliste aruannete
koostamine
6) väikevahendite arvestus
7) eelarve täitmise aruannete kontroll
8) oma valdkonnas asutuse juhi nõustamine

Paide Linnavalitsuse raamatupidamine:
1) asutuse arvete koostamine, laekumiste jälgimine, võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine
2) väikevahendite arvestus
3) linnavalitsuse ja hallatavate asutuste sularahatehingute teostamine, kassadokumentide
vormistamine ja kassaraamatu pidamine
4) linnavalitsuse ja hallatavate asutuste põhivara arvestuse pidamine
5) arvete korrektne ning õigeaegne sisestamine kinnitusringile e-arvekeskuses

Nõuded kandidaadile:
• raamatupidamisalane eriharidus
• töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
• oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
• oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme
(MS Office, PMen, DHS Delta)
• kohusetundlik suhtumine töösse
• eesti keele oskus C-1 tasemel
• väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskus

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 11. veebruariks 2017. a e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või
Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3 Paide 72711, märgusõnaga „Raamatupidaja".
Kandideerimisdokumentidena palume esitada: CV, motivatsioonikirjeldus koos palgasooviga ja haridust tõendava dokumendi koopia

Lisainfo: finantsnõunik Kaja Kört, tel 383 8641, e-post: kaja.kort@paide.ee

Täiendav info