4.02.21
PAIDE KESKVÄLJAKU ÜMBERKUJUNDAMISE AJAJOON

 

 • Wabalinna maja keskväljaku arutelu  09.01. 2017
 • Esimene ruumieksperiment                15.07 – 12.08. 2017
 • Teine ruumieksperiment                     30.06 – 20.08. 2018
 • Paide linna arengukava                       20.09. 2018
 • Koostööleping arhitektide liiduga      10.06. 2019                 
 • Kolmas ruumieksperiment                 29.06 – 20.08. 2019
 • Paide linna eelarvestrateegia              01.10. 2019
 • Keskväljaku töötuba raekojas             03.10. 2019
 • Töötoad koolides                                  03.10, 14.10, 11.11. 2019
 • Volikogu komisjonid                            11. – 12.11. 2019
 • Arutelu raekojas                                  13.11. 2019
 • Volikogu istung                                     21.11. 2019
 • Arhitektuurivõistluse tähtaeg            12.02. 2020
 • Võistlustööde näitus+tutvustus         veebruari lõpp 2020

 

Paide keskväljaku teemalised arutelud ulatuvad pika aja taha ning sinna on koostatud ka 2008. aastal projekt („Paide linna keskväljaku ja selle lähiümbruse tänavate rekonstrueerimisprojekt", SKA Inseneribüroo OÜ, maastikuarhitektuurse kujunduse autorid Jekaterina Sibul ja Romet Virkus, OÜ Planana), mis ei jõudnud ehitamiseni. Projekt ei vasta enam kümne aastaga muutunud vajadustele ega tänastele ootustele.

2014. aastal korraldati Wabalinna majas linnaruumi töötuba, kus arutati ka keskväljaku teemat, kuna ajalooliselt keskväljakult on inimesed ja kaubandus hakanud liikuma kultuurikeskuse piirkonda. Keskväljakut nähti siis puhkekohana, kus tuleks luua õdusam keskkond, mis on eelkõige jalakäijatele suunatud ja võimaldaks seeläbi ka kohviku- ja puhkekultuuri arendamist. Siis käidi välja ka mõte, et keskväljak peaks olema EV100 programmis Paide projektiks.

Samal aastal alustas Eesti Arhitektide Liit EV100 arhitektuuriprogrammiga „Hea avalik ruum", mille esimeses voorus korraldati 15 arhitektuurikonkussi Eesti väikelinnade keskuste korrastamiseks. Linnakeskuse tervilik ruumiline lahendus võimaldab paremini läbi viia kultuuriüritusi ja  veeta vaba aega, muudab kohaliku elukeskkonna atraktiivsemaks, kasvatab kogukonna ühtsustunnet, hoogustab ettevõtlust ja väldib linnade laialivalgumist. Kõik uued lahendused annavad jalakäijale liikumiseelise.

2017. aasta jaanuaris toimus Wabalinna majas linnaruumi mõttekoda, mis tegeles konkreetselt keskväljakuga. Toetati ideed väjak osaliselt liiklusele sulgeda, et kujundada inimsõbralikum keskkond, kus saaks korraldada ka üritusi ja ümbritsevad ettevõtted annaksid väljaku kasutusele väärtust juurde (välikohvikud).

2017. aasta juulikuus korraldati Arvamusfestivali meeskonna eestvedamisel esimene ruumieksperiment, mis kestis kuu aega. Katsetati liikluslahendust, kus raekoja esine sõidurada oli avatud ja kiriku eest mootorsõidukiga läbi ei saanud. Mööbel ehitati taaskasutatavatest euroalustest, lisaks oli keskväljakul liivaväljakul rannavolle.

Oktoobri keskel toimunud kohaliku omavalitsue volikogu valimiste järel sõlmitud koaltsioonileping ehk Isamaa ja Res Publica Liit, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kokku lepitud tegevuspõhimõtted Paide linnas sõnastab keskväljaku osa selgelt: „Arendame Paide keskväljakut terviklikult, nii et see oleks jalakäijasõbralik ja atraktiivne vaba aja veetmise ala." Koalitsioonileping on avalik ja leitav Paide linna kodulehelt.

Järgmise aasta juuni lõpus avati teine ruumieksperiment, mis kestis kaks kuud ja katsetas teistpidist liikluslahendust, kus kiriku ees oli kahesuunaline sõidutee ja Pikk tänav muutus keskväljaku poolses otsas tupiktänavaks. Linnamööbel oli sama (euroalustest), lisandus välikontor-suveraamatukogu ja väike lava.

Koostama hakati Paide linna arengukava aastani 2035, mis oli avatud protsess, kus erinevates töötubades said osaleda kõik huvilised. Arengukava võeti vastu volikogus 20.09.2018 määrusega nr 42. Sealne tegevuskava näeb ette kujundada keskväljak atraktiivsemaks jalakäijate- ja puhkealaks, mille eesmärgiks on senise liiklussõlme muutmine jalakäijasõbralikumaks vanalinna osaks, kus toimuvad erinevad tegevused.

2019. aasta kevadel alustas Arhitektide Liit „Hea avalik ruum" jätkuprogrammi partnerite otsimist ja välja valiti neli linna, sh Paide. Juunis allkirjastati Arhitektide Liidu ja Paide linnavalitsuse koostööleping, et korraldada ühiselt keskväljaku arhitektuurivõistlus. Kulud jagatakse võrdselt pooleks, Arhitektide Liit aitab sisuloome ja korraldusega (sh meediakajastus). Arhitektuurivõistlus korraldatakse riigihankena parima avaliku ruumi ideelahenduse leidmiseks. See on hea võimalus kaaluda mitut lahendust ja valida nende hulgast välja parim. Suurt avalikku huvi pakkuvate objektide puhul on arhitektuurivõistluse korraldamine hea tava.

Juuni lõpus avati juba kolmas ruumieksperiment, mis järgis eelmise aasta liikluskorraldust. Kasvanud eelarve toel ehitati korralikum mööbel, suurem lava ja katsetati rannavolle asemel asfaltplatsil tänavakorvpalli ning sulg- ja võrkpallimängudega. Linnamööbel on ladustatud ja mõeldud kasutama mitmel aastal, kuni keskväljak saab püsivalt uue ruumikujunduse.

Paide linnavolikogus uuendas 01.10.2019 määrusega arengukava osa eelarvestrateegiat, kus keskväljaku muutmine jalakäijate- ja puhkealaks on endiselt tegevuskavas eesmärgina kirjas. Eelarvestrateegias on selleks ette nähtud vahendid 2022. aastaks.

Sügisel alustati arhitektuurivõistluse lähtematerjali kokkupanekut ja sisendi kogumist kohalikelt. 3. oktoobril toimus keskväljaku teemaline avalik ja avatud töötuba raekojas, kuhu olid kutsutud nii huvilised linnakodanikud, ettevõtjad kui ka volikogu liikmed. Eesmärk oli saada tagasisidet ruumieksperimentidele ja sõnastada ootused tuleviku keskväljakule ehk koguda sisendit arhitektuurivõistluse lähteülesande koostamiseks. Lisaks toimusid eraldi töötoad koolides: Hillar Hanssoo põhikoolis (3. oktoober), Hammerbecki põhikoolis (14. oktoober) ja Paide riigigümnaasiumis (11.11). Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse tutvustamine võimalikele osalejatele toimus 16. oktoobril Arhitektuurikatlas Tallinnas.

Pärast sisendi kogumist sai novembris valmis võistlusülesanne ehk tingimused, mille järgi arhitektuurivõistluse osalejad hakkavad koostama keskväljaku ruumilahendusi. Võistlusülesanne seab raamid, sõnastab eesmärgi, soovid ja ootused ning seab ka vajadusel piirangud (nt seoses muinsuskaitsega).  Võistlusülesanne saadeti kooskõlastamiseks Arhitektide Liitu, Muinsuskaitseametisse ja Paide linnavalitsusse. Lisaks tutvustati võistlusülesande kavandit 11. ja 12. novembril volikogu neljas komisjonis (regionaalarengu, eelarve-, sotsiaal- ja tervishoiu- ning hariduskomisjonis) ning 13. novembril raekoja suures saalis avatud arutelu vormis. 21. novembri volikogu istungil on ühe päevakorrapunktina samuti kavas keskväljaku arhitektuurivõistlus ja selle lähteülesanne.

Arhitektuurivõistlus on kavas välja kuulutada novembri lõpus, sest tähtaeg on 7. veebruaril 2020. aastal. Veebruari lõpuks selgitab ekspertidest ja erialainimestest žürii välja võidutöö (määrates esimesed kolm kohta ja kaks eripreemiat) ning toimub nende avalik tutvustus koos näitusega kõigist võistlustöödest.

Arhitektuurivõistlusele järgnevad läbirääkimised võidutöö autoritega projekteerimislepingu sõlmimiseks. Projekteerimistööde käigus täpsustatakse võidutöö lahendust, mis on eskiisi tasemel ja pannakse paika lõplikud detailid. Ehitustööde ajagraafik ei ole hetkel selge, sest ilma Euroopa Liidu toetuseta Paide linn uuendatud keskväljakut valmis ehitada ei suuda, aga toetusmeetmete taotlemise tingimused ei ole praegu täpsemalt teada.