TAKSOTEENUS

Taksovedu reguleerib peamiselt Ühistranspordiseadus

Taksovedu on seaduse kohaselt võimalik osutada:

1. traditsiooniline taksovedu (tavatakso)- hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega (taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol);

2. platvormipõhine taksovedu (platvormitakso)- tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea. 

Taksoveo korraldajal ehk vedajal (mõlemal taksoveoliigil) peab olema taksoveoluba;

Sõidukijuhil peab olema teenindajakaart;

Sõidukil peab olema sõidukikaart.

Linnavalitsuse poolt väljastatavad taksoveo õigust tõendavad dokumendid on:

  • taksoveoluba
  • sõidukikaart 
  • teenindajakaart 

Lubade taotlemine toimub läbi Majandustegevuse registri ( https://mtr.mkm.ee/) elektroonilise keskkonna.

Taotluse võib esitada Paide linnavalitsusele ka paberkandjal või e-posti teel (digitaalselt allkirjastatult) järgmistel vormidel: