PAIDE LINNAVALITSUS

Keskväljak 14, 72711 PAIDE
Infotelefon  383 8600, faks 383 8602

IBAN EE611010702000611004
Registrikood: 77000246


paide@paide.ee
paide.ee

Tööajad:

E-N 08.00-17.00
R 08.00-15.45

Lõuna 12.00-12.45


Linnakantselei
Linnamajandusosakond
Sotsiaalosakond
Finantsosakond
Paide teeninduskeskus
Roosna-Alliku teeninduskeskus
 

KONTAKTID
 

Linnapea Priit Värk
383 8601
priit.vark@paide.ee
Vastuvõtuaeg: teisipäeviti 14.00- 16.00 (eelregistreerimisega)
 

Abilinnapea planeeringu- ja ehitusvaldkonnas Siret Pihelgas
518 8123
383 8639
siret.pihelgas@paide.ee

Abilinnapea haridus-, kultuuri-, spordi,- noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonnas Anneli Tumanski
526 6772
383 8615
anneli.tumanski@paide.ee
 

Piirkonnajuht (Roosna-Alliku) Peeter Saldre
504 4128
peeter.saldre@paide.ee

 
Piirkonnajuht (Paide) Kulno Klein
383 8618
564 61544
kulno.klein@paide.ee
 

Volikogu sekretär Ragne Heiste
keskeri
383 8604
ragne.heiste@paide.ee


Avalike suhete peaspetsialist Anett Kruusmaa
383 8623
555 50648
anett.kruusmaa@paide.ee
 
 
Kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist - ametikoht täitmata 
 

Hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu
kõrgem, kehalise kasvatuse õpetaja
383 8622
529 6515
enn.lehtpuu@paide.ee
 

IT peaspetsialist Peeter Läll
383 8606
513 3635 
 
Arenduse peaspetsialist Karola Jaanof
383 8614
524 8695
karola.jaanof@paide.ee
 
 
LINNAKANTSELEI
Keskväljak 14
 
Linnasekretär Nellika Valder
magistrikraad, riigiteadused ja halduskorraldus
383 8624
503 5410
nellika.valder@paide.ee
 
Jurist, andmekaitsespetsialist Mari Mikson
bakalaureusekraad, õigusteadused
383 8608
582 75624
mari.mikson@paide.ee
 
Rahvastikutoimingute spetsialist Kristina Lill
keskeri, perekonnaseisuametnik
Vastuvõtt: E ja R: 9.00 – 12.00, T: 13.00 – 17.00, K: 8.00 – 12.00, N: 14.00 – 18.00. Muudel aegadel kokkuleppel
383 8603
kristina.lill@paide.ee
 
Spetsialist Rita Laanetu
kesk-eriharidus
383 8616
53 013 825
 
Sekretär Evelin Nool

Keskväljak 14
383 8601
evelin.nool@paide.ee

 
Sekretär Reet Kask
keskharidus
Pärnu 3
383 8600 
reet.kask@paide.ee

 

Pärnu 3
 
Linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks
rakenduskõrgharidus, ehitus
383 8636
521 7626
heigo.laaneoks@paide.ee
 
Keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila
rakenduskõrgharidus, keskkonnateadus
383 8633
516 9959
tiina.kivila@paide.ee
 
Maakorralduse peaspetsialist Elliko Kõiv
magistrikraad, maakorraldus
383 8635
551 8292
 
Linnaarhitekt Gerli Reiman
magistrikraad, arhitektuur
383 8632
534 71041
 

Linnaarhitekt Elo Kiivet
magistrikraad, arhitektuur
383 8619
565 696 74
elo.kiivet@paide.ee
 

Ehituse peaspetsialist Egle Ninep
magistrikraad, ehitusinseneriõpe, keskkonnatehnika
383 8634
559 95975
egle.ninep@paide.ee  
 

Ehituse peaspetsialist Kert Kaasik
keskharidus (kõrgharidus (ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala) omandamisel)
383 8617
590 57970
kert.kaasik@paide.ee
 

Järelevalveinspektor Mait Grigorjev
kõrgharidus, õigusteadused
383 8646
511 3380
mait.grigorjev@paide.ee
Neljapäeviti kell 9.00-12.00 vastuvõtt Roosna-Alliku teeninduskeskuses Pargi 10, Roosna-Alliku 

Haldusspetsialist Rein Säinas
keskharidus
383 8642
530 70664
rein.sainas@paide.ee
 
Spetsialist Maarika Heinaste
383 8637
maarika.heinaste@paide.ee

 
Pärnu 3
 
Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Raap
kõrgharidus, sotsiaaltöö
 • eakate päevakeskus
383 8626
5593 2250
 
Sotsiaaltöö peaspetsialist Laura Kind
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • linna kaasfinantseerimisel olevate klientide väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine
 • Paide linna eestkostel olevate täisealiste isikute üle seatud eestkoste korraldamine
 • tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi korraldamine vastavalt psühhiaatrilise abi seadusele
Vastuvõtt Pärnu 3 E, N kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8613
589 98962
bakalaureusekraad, sotsiaaltöö
 • Sotsiaaltoetused- sissetulekust mittesõltuvad toetused, toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused, toimetulekutoetus
 • Sotsiaaltransport
 • Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine

Vastuvõtt Pärnu 3 E, K kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8629 
557 4742
andra.turro@paide.ee

 

Sotsiaaltöö spetsialist Marit Leppoja
magistrikraad, sotsiaaltöö

 • Koduhoolduse, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse korraldamine
 • Võlanõustamisteenuse määramise korraldamine
 • Täisealise isiku hoolduse ja hooldajatoetuse määramise korraldamine
 • Omasteta isikute matmise korraldamine
 • Toimetulekuraskustes olevate kodanike ja puuetega inimeste abistamine elamislubade ja isikut tõendavate dokumentide taotlemisel
 • Puuetega inimeste ja nende hooldajate abistamine toetuste ja teenuste algdokumentide vormistamisel ning dokumenti edastamisel ametiasutusse

383 8612
583 76056
marit.leppoja@paide.ee

 

Sotsiaaltöö spetsialist Evelin Ehasalu
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö

 • Toetused
 • Eluruumi tagamise teenus
 • Varjupaigateenus
 • Sotsiaalmaja Aiavilja 13
383 8628
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee
 
 
Lastekaitse peaspetsialist Annika Nõulik
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine
 • Vajalikele sotsiaalteenustele suunamine
 • Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine
 • Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö
 • Asendus- ja järelhooldusteenuse suunamine ning korraldamine
 • Heategevusliku abi, pereürituste ja lastelaagrite korraldamine
 • Paide perekodu korraldamine
Vastuvõtt  E kell 13.00-15.00; N 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8627
5559 4030
 
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine
 • Vajalikele sotsiaalteenustele suunamine
 • Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine
 • Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö
 • Õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine
 • Koolikohustuse täitmise tagamise korraldamine
383 8625
5555 3793
hele.annikov@paide.ee

Lastekaitse spetsialist - Sille Kautlenbach
Rakenduslik kõrgharidus
 • Puudega lapsed ja nende pered, puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja hooldajatoetuse määramine, tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele
383 8631
5556 6432
sille.kautlenbach@paide.ee
 
 

FINANTSOSAKOND
Pärnu 3

Finantsosakonna juhataja Kaja Kört
kõrgharidus, raamatupidamine ja rahandus
383 8641
53411925
 
Pearaamatupidaja Agne Pajula 
rakenduskõrgharidus, raamatupidamine
383 8644
510 9694
Ökonomist Sille Noor
383 8643
555 63646
sille.noor@paide.ee
 
Raamatupidaja Inge Lagi
383 8647
 
Raamatupidaja Ene Remikül
383 8648
ene.remikyl@paide.ee


Raamatupidaja Lenna Leppoja
383 8640
lenna.leppoja@paide.ee
 

Raamatupidaja Ruth Tooming
383 8645
ruth.tooming@paide.eeROOSNA-ALLIKU TEENINDUSKESKUS

Pargi 10, Roosna-Alliku 73201 Paide linn
 

Sekretär Anne-Ly Mägi
keskharidus
389 5482
anne-ly.magi@paide.ee

Teeninduskeskus on avatud
E-N 08.00 -17.00
R     08.00 -15.45
Lõuna E-R 13.00-14.00
 

 

Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend