PAIDE LINNAVALITSUS

Keskväljak 14, 72711 PAIDE
Infotelefon  383 8600, faks 383 8602

IBAN EE611010702000611004
Registrikood: 77000246


paide@paide.ee
paide.ee

Tööajad:

E-N 08.00-17.00
R 08.00-15.45

Lõuna 12.00-12.45


Linnakantselei
Linnamajandusosakond
Sotsiaalosakond
Finantsosakond
Paide teeninduskeskus
Roosna-Alliku teeninduskeskus
 

KONTAKTID
 

Linnapea Priit Värk
383 8601
priit.vark@paide.ee
Vastuvõtuaeg: teisipäeviti 14.00- 16.00 (eelregistreerimisega)
 

Abilinnapea planeeringu- ja ehitusvaldkonnas Siret Pihelgas
518 8123
383 8639
siret.pihelgas@paide.ee

Abilinnapea haridus- ja sotsiaalvaldkonnas Anneli Tumanski
526 6772
383 8615
anneli.tumanski@paide.ee
 

Volikogu sekretär Ulvi Vürmer
kõrgharidus, infoteadus
383 8604
ulvi.vurmer@paide.ee


Avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm
383 8623
51 46 043
Kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist Edith Tänavots
magistrikraad, kehakultuur
383 8621 
522 3166 
 

Hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu
kõrgem, kehalise kasvatuse õpetaja
383 8622
529 6515
enn.lehtpuu@paide.ee
 

IT peaspetsialist Peeter Läll
383 8606
513 3635 

 
Arenduse peaspetsialist Karola Jaanof
383 8614
524 8695
karola.jaanof@paide.ee
 
 
LINNAKANTSELEI
Keskväljak 14
 
Linnasekretär Nellika Valder
magistrikraad, riigiteadused ja halduskorraldus
383 8624
503 5410
nellika.valder@paide.ee
 
Jurist, andmekaitsespetsialist Mari Mikson
bakalaureusekraad, õigusteadused
383 8608
582 75624
mari.mikson@paide.ee
 
Rahvastikutoimingute spetsialist Kristina Lill
keskeri, perekonnaseisuametnik
Vastuvõtt: E ja R: 9.00 – 12.00, T: 13.00 – 17.00, K: 8.00 – 12.00, N: 14.00 – 18.00. Muudel aegadel kokkuleppel
383 8603
kristina.lill@paide.ee
 
Spetsialist Rita Laanetu
kesk-eriharidus
383 8616
53 013 825
 
Sekretär Ragne Heiste
Keskväljak 14
3838 601
ragne.heiste@paide.ee
 
Sekretär Reet Kask
keskharidus
Pärnu 3
383 8600 
reet.kask@paide.ee

 

 

Pärnu 3
 
Linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks
rakenduskõrgharidus, ehitus
383 8636
521 7626
heigo.laaneoks@paide.ee
 
Keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila
rakenduskõrgharidus, keskkonnateadus
383 8633
516 9959
tiina.kivila@paide.ee
 
Maakorralduse peaspetsialist Elliko Kõiv
magistrikraad, maakorraldus
383 8635
551 8292
 
Linnaarhitekt Gerli Reiman
magistrikraad, arhitektuur
383 8632
534 71041
 

Ehituse peaspetsialist Egle Ninep
magistrikraad, ehitusinseneriõpe, keskkonnatehnika
383 8634
559 95975
egle.ninep@paide.ee  
 

Ehitusspetsialist Kert Kaasik
keskharidus (kõrgharidus (ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala) omandamisel)
383 8617
590 57970
kert.kaasik@paide.ee
 

Järelevalveinspektor Kristiina Assmann
bakalaureusekraad, keskkonnakaitse
383 8646
598 12061
kristiina.assmann@paide.ee

Haldusspetsialist Rein Säinas
keskharidus
383 8642
530 70664
rein.sainas@paide.ee

 
Spetsialist Maarika Heinaste
383 8637
maarika.heinaste@paide.ee

 
Pärnu 3
 
Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Raap
kõrgharidus, sotsiaaltöö
 • eakate päevakeskus
383 8626
5593 2250
 
Sotsiaaltöö peaspetsialist Laura Kind
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • linna kaasfinantseerimisel olevate klientide väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine
 • Paide linna eestkostel olevate täisealiste isikute üle seatud eestkoste korraldamine
 • tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi korraldamine vastavalt psühhiaatrilise abi seadusele
Vastuvõtt Pärnu 3 E, N kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8613
589 98962
bakalaureusekraad, sotsiaaltöö
 • Sotsiaaltoetused- sissetulekust mittesõltuvad toetused, toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused, toimetulekutoetus
 • Sotsiaaltransport
 • Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine

Vastuvõtt Pärnu 3 E, K kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8629 
557 4742
andra.turro@paide.ee

 
 

Sotsiaaltöö spetsialist Marit Leppoja
magistrikraad, sotsiaaltöö

 • Koduhoolduse, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse korraldamine
 • Võlanõustamisteenuse määramise korraldamine
 • Täisealise isiku hoolduse ja hooldajatoetuse määramise korraldamine
 • Omasteta isikute matmise korraldamine
 • Toimetulekuraskustes olevate kodanike ja puuetega inimeste abistamine elamislubade ja isikut tõendavate dokumentide taotlemisel
 • Puuetega inimeste ja nende hooldajate abistamine toetuste ja teenuste algdokumentide vormistamisel ning dokumenti edastamisel ametiasutusse

383 8612
583 76056
marit.leppoja@paide.ee

 

Sotsiaaltöö spetsialist Evelin Ehasalu
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö

 • Toetused
 • Eluruumi tagamise teenus
 • Varjupaigateenus
 • Sotsiaalmaja Aiavilja 13
383 8628
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee
 
 
Lastekaitse peaspetsialist Annika Nõulik
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine
 • Vajalikele sotsiaalteenustele suunamine
 • Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine
 • Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö
 • Asendus- ja järelhooldusteenuse suunamine ning korraldamine
 • Heategevusliku abi, pereürituste ja lastelaagrite korraldamine
 • Paide perekodu korraldamine
Vastuvõtt  E kell 13.00-15.00; N 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8627
5559 4030
 
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine
 • Vajalikele sotsiaalteenustele suunamine
 • Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine
 • Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö
 • Õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine
 • Koolikohustuse täitmise tagamise korraldamine
383 8625
5555 3793
hele.annikov@paide.ee

Lastekaitse spetsialist Irene Virkoja
bakalaureusekraad, sotsiaaltöö
 • Puudega lapsed ja nende pered, puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja hooldajatoetuse määramine, tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele
383 8631
5556 6432
irene.virkoja@paide.ee
 
 

FINANTSOSAKOND
Pärnu 3

Finantsosakonna juhataja Kaja Kört
kõrgharidus, raamatupidamine ja rahandus
383 8641
53411925
 
Pearaamatupidaja Agne Pajula 
rakenduskõrgharidus, raamatupidamine
383 8644
510 9694
Ökonomist Sille Noor
 
Raamatupidaja Inge Lagi
383 8647
 
Raamatupidaja Urve Sopp
383 8648
urve.sopp@paide.eeRaamatupidaja Aet Viljak
383 8640
aet.viljak@paide.ee
 

Raamatupidaja Aime Adler
5550 6745
aime.adler@paide.eeROOSNA-ALLIKU TEENINDUSKESKUS

Pargi 10, Roosna-Alliku 73201 Paide linn

Piirkonnajuht (Roosna-Alliku) Peeter Saldre
504 4128
peeter.saldre@paide.ee
 

Sekretär Anne-Ly Mägi
keskharidus
389 5482
anne-ly.magi@paide.ee

Teeninduskeskus on avatud
E-N 08.00 -17.00
R     08.00 -15.45
Lõuna E-R 13.00-14.00
Piirkonnajuht (Paide) Kulno Klein
383 8618
564 61544
kulno.klein@paide.ee

 

Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend