Avaldusi ja taotlusi saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee

Andmekaitsetingimustega on võimalik tutvuda siin

1.

Avalike ürituste läbiviimise kord Paide linnas

avalduse vorm  
2. Mittetulundusliku tegevuse toetus    
3. Elukoha registreerimine avalduse vorm  
4.

Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamise kord ja hinnakiri

Sargvere mõisa ruumide rent

Roosna-Alliku teeninduskeskuse ruumide rent

raekoja avaldus Word PDF

Sargvere avaldus

Roosna-Alliku avaldus

Lisainfo saalide kohta
5. Abielu piduliku kombetalituse hind    
6. Eraisiku ostueesõigusega maa erastamise etapid    
7. Juriidilise isiku maa erastamise etapid    
8. Katastriüksuse piiride muutmise etapid    
9. Katastriüksuste jagamise etapid detailplaneeringu alusel    
10. Katastriüksuste jagamise etapid ilma detailplaneeringuta    
11. Katastriüksuste liitmise ja jagamise avaldus    
12. Ostueesõigusega erastamise avaldus    
13. Maamaksu avaldus pensionäridele ja represseeritutele    
14. Juriidilise isiku maa ostueesõiguse erastamise avaldus    
15. Katastriüksuse piiride muutmise avaldus    
16. Kasside ja koerte pidamise eeskiri    
17. Paide lemmikloomade registri põhimäärus    
18. Raieloa taotlus    
19.

Liikluskeelualasse sisenemine

taotlus liikluskeelualasse sisenemiseks  
20.      
21. Paide linna kaevetööde eeskiri Kaevamisloa avaldus  
22. Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise vorm    
23.

Jäätmekäitluse taotlused

(Avaldus korraldatud jäätmeveo erisuse saamiseks, avaldus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks, taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja ehitusjäätmete õiend)

   
24. Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe    
25. Teede ja tänavate sulgemise eeskiri avaldus PDF
Excel
luba
26. Üksikpuu raiumise tingimused ja kord    
27. Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri    
28. Välireklaami paigaldamise eeskiri Avalduse vorm  
29. Paide linna jäätmehoolduseeskiri    
30. Paide linna heakorraeeskiri    
31. Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmine Ettepaneku vorm  
32. Linna haridus, -kultuuri- ja spordipreemia Ettepaneku vorm  
33. Noorte omaalgatuslike projektide toetus Taotlus Aruandluse vorm
34. Eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetus

Juhend

avaldus PDF

Word
35.

Taksoteenust puudutavad dokumendid:

Avaldus teenindajakaardi saamiseks
Avaldus sõidukikaardi saamiseks
Avaldus taksoveoloa väljastamiseks

   
37. Kaasava eelarve menetlemise kord    
38.

Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord

 1. Korterelamute kinnistute heakorrastamise toetus
 2. Korterelamute rekonstrueerimistoetus
 3. Vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimiseks tellitavate muinsuskaitse eritingimuste tellimise toetus
 4. Vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimistoetus

Restaureerimine Paide linnas

 1. PDF
 2. PDF
 3. PDF
 4. PDF
 1. Word
 2. Word
 3. Word
 4. Word
  Sotsiaalhoolekanne, haridus ja kultuur    
39. Hariduse, huvihariduse, kultuuri ja spordi toetamine    
40. Sotsiaaltoetused ja -teenused (sh sünnitoetus, ranitsatoetus, matusetoetus jne)