Avaldusi ja taotlusi saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee

Andmekaitsetingimustega on võimalik tutvuda siin

1.

Avalike ürituste läbiviimise kord Paide linnas

avalduse vorm  
2. Mittetulundusliku tegevuse toetus Juhend  Vormid Aruanne
3. Elukoha registreerimise blankett lisainfo  
4. Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamise kord ja hinnakiri

avaldus Word

PDF

Lisainfo saali kohta
5. Abielu piduliku kombetalituse hind    
6. Eraisiku ostueesõigusega maa erastamise etapid    
7. Juriidilise isiku maa erastamise etapid    
8. Katastriüksuse piiride muutmise etapid    
9. Katastriüksuste jagamise etapid detailplaneeringu alusel    
10. Katastriüksuste jagamise etapid ilma detailplaneeringuta    
11. Katastriüksuste liitmise ja jagamise avaldus    
12. Ostueesõigusega erastamise avaldus    
13. Maamaksu avaldus pensionäridele ja represseeritutele    
14. Juriidilise isiku maa ostueesõiguse erastamise avaldus    
15. Katastriüksuse piiride muutmise avaldus    
16. Kasside ja koerte pidamise eeskiri    
17. Paide lemmikloomade registri põhimäärus    
18. Raieloa taotlus    
19.

Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Paide linnas

sõiduloa taotlus  
20. Sissesõiduloa taotlus    
21. Kaevamisloa avaldus    
22. Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise vorm    
23.

Jäätmekäitluse taotlused

(Avaldus korraldatud jäätmeveo erisuse saamiseks, avaldus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks, taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja ehitusjäätmete õiend)

   
24. Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe    
25. UUS! Teede ja tänavate sulgemise eeskiri avaldus luba
26. Üksikpuu raiumise tingimused ja kord    
27. Paide linna kaevetööde eeskiri    
28. Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri    
29. UUS! Välireklaami paigaldamise eeskiri Avalduse vorm  
30. Paide linna jäätmehoolduseeskiri    
31. Paide linna heakorraeeskiri    
32. Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmine Ettepaneku vorm  
33. Linna haridus, -kultuuri- ja spordipreemia Ettepaneku vorm  
34. Noorte omaalgatuslike projektide toetus Taotlus Aruandluse vorm
35. Eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetus

Juhend

avaldus PDF

Word
36. Taksoteenust puudutavad dokumendid:
Taksoveo õigust tõendavad dokumendid
Avaldus teenindajakaardi väljastamiseks
Avalduse blankett sõidukikaardi saamiseks
Avalduse blankett taksoveoloa väljastamiseks
   
37. Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana    
38. Kaasava eelarve menetlemise kord    
39.

UUS! Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord

 1. Korterelamute kinnistute heakorrastamise toetus
 2. Korterelamute rekonstrueerimistoetus
 3. Vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimiseks tellitavate muinsuskaitse eritingimuste tellimise toetus
 4. Vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimistoetus

Restaureerimine Paide linnas

 1. PDF
 2. PDF
 3. PDF
 4. PDF
 1. Word
 2. Word
 3. Word
 4. Word
  Sotsiaalhoolekanne, haridus ja kultuur    
40. Hariduse, huvihariduse, kultuuri ja spordi toetamine    
41. Sotsiaaltoetused ja -teenused