TOETUSED JA AVALDUSED
Avaldusi ja taotlusi saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee

Andmekaitsetingimustega on võimalik tutvuda siin

 

NIMETUS AVALDUSE VORM
1. Avalike ürituste läbiviimise kord PDF Word
2. Mittetulundusliku tegevuse toetus Taotluste ja aruannete vormid asuvad SIIN
3. Elukoha registreerimine PDF
4. Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamise kord ja hinnakiri PDF
5. Sargvere mõisa ruumide rent PDF Word
6. Roosna-Alliku teeninduskeskuse ruumide rent PDF Word
7. Lisainfo saalide kohta    
8. Abielu piduliku kombetalituse hind
9. Katastriüksuse liitmise ja jagamise avaldus PDF Word
10. Maamaksu avaldus pensionäridele ja represseeritutele PDF Word
11. Katastriüksuse piiride muutmise avaldus PDF Word
12. Kasside ja koerte pidamise eeskiri
13. Paide lemmikloomade registri põhimäärus    
14. Raieloa taotlus PDF Word
15. Liikluskeelusalasse sisenemine PDF Word
16. Avaldus kaevamisloa saamiseks PDF Word

17. Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise vorm

  • Hauaplatsi kasutamise taotlusi saab esitada elektrooniliselt: www.kalmistud.ee
  • Inimesed, kes on juba registreeritud hauaplatsi kasutajaks, saavad ennast ID-kaardiga tuvastades täiendada enda kontaktandmeid registris, esitada registrile täiendusi ja parandusi oma hauaplatsile maetute osas.
   

18. Jäätmekäitlus: korraldatud jäätmeveo erisuse saamine

PDF Word
19. Jäätmekäitlus: korraldatud jäätmeveo graafiku muutmine PDF Word
20. Jäätmekäitlus: taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks PDF Word
21. Ehitusjäätmete õiend PDF Word
22. Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe PDF Word
23. Teede ja tänavate sulgemise eeskiri Avaldus
PDF
Avaldus
Excel
Luba
PDF
24. Üksikpuu raiumise tingimused ja kord Taotluse VORM    
25. Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri    
26. Välireklaami paigaldamise eeskiri PDF

Word

27. Paide linna jäätmehoolduseeskiri    
28. Paide linna heakorraeeskiri
29. Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmine Ettepaneku vorm
PDF
Word
30. Linna haridus-, kultuuri- ja spordipreemia Vorm PDF Vorm Word
31. Noorte omaalgatuslike projektide toetus Taotlus PDF
Aruandevorm PDF
Taotlus
Word
Aruandevorm
Word
32. Eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetus Juhend PDF
Avaldus PDF
Juhend
Word
Avaldus
Word
33. Taksoteenus: teenindajakaardi saamine Avaldus PDF Avaldus Word
34. Taksoteenus: sõidukikaardi saamine Avaldus PDF Avaldus Word
35. Taksoteenus: taksoveoloa väljastamine Avaldus PDF Avaldus Word
36. Kaasava eelarve menetlemise kord
37. Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord
38. Korterelamute kinnistute heakorrastamise toetus

PDF 

Word

39. Korterelamute rekonstrueerimistoetus

PDF

Word

40. Restaureerimine Paide linnas
41. Vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimiseks
tellitavate muinsuskaitse eritingimuste tellimise toetus

PDF

Word

42. Vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimistoetus

PDF

Word

43. Hariduse, huvihariduse, kultuuri ja spordi toetamine
44. Sotsiaaltoetused ja -teenused    
45. Maariba erastamine Avaldus PDF Avaldus Word
46. Hoonestusõiguse seadmine Avaldus PDF Avaldus Word
47. Eratee avalikku kasutusse andmine Avaldus PDF Avaldus Word