19.10.17
 1. Toetuste liigid ja taotlemise tingimused -  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas 

  õppetoetus
  toitlustustoetus
  täiendav sotsiaaltoetus
  sünnitoetus
  esimest korda kooli mineva lapse toetus
  bussisõidutoetus
  statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus
  puudega lapse hooldajatoetus
  erakorraline toetus
  toetuste piirmäärad

 2. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord ja ankeet
 3. Ühekordne toetus tervise edendamise, kultuuri, hariduse või spordi valdkonnas
 4. Restaureerimistoetus ja selle vorm
 5. Toetused korteriühistutel