Paide linnas on säilinud palju hooneid, millel vanuseks sada või mitusada aastat. Muinsuskaitsealuseid hooneid leiab muu hulgas Keskväljakult ning Tallinna, Pika, Laia, Rüütli, Kitsa, Väike-Aia, Parkali, Posti , Vainu, Vee ja Veski tänavatelt.

Ühenduse Weissenstein veebilehelt leiab Paide vanalinnast hea ülevaate.

Paide vanadel fotodel

Paide vanalinna muinsuskaitseala mälestiste register