VANEM VEND VANEM ÕDE
Paide Laste Heaks MTÜ


Kontakt:

Inge Jasner
tel 555 78348

Triinu Oraste
tel 538 51035

E-mail: paidelasteheaks@gmail.com

FB: Vanem Vend Vanem Õde Paide

a/a Swedbank EE412200221063874007

Reg.nr. 80397336


 

Vanem Vend Vanem Õde Paide

Liikumine "Vanem Vend Vanem Õde" sai alguse aastal 1904 Ameerikas, Eestisse jõudis see aastal 1997, mil loodi esimene grupp Tartusse.

Paides alustati 2016. aastal

Kellele/milleks/kuidas?

Lapsed on meie tulevik ning sellepärast on oluline laste ja noortega seotud probleemidega tegeleda.

Paide "Vanem Vend Vanem Õde" ettevõtmine on suunatud lastekodulastele ning meie eesmärgiks on usaldusliku sõprussuhte loomine lapse ja täiskasvanud vabatahtliku vahel.

Lastekodulapsed on vaatamata noorele eale pidanud silmitsi seisma eluraskustega, mis muudab nad emotsionaalselt haavatavamaks ning seda enam vajavad nad  positiivset eeskuju, tuge, julgustust ning mõistmist. Projekt "Vanem Vend Vanem Õde" pakub sellistele lastele ja noortele tuge vabatahtliku tugiisiku näol.

Riigi ning erinevate tugiorganisatsioonide poolt on lastele tagatud kõik materiaalsed võimalused, puudu ongi just emotsionaalsest toest. Selleks, et lastest kasvaksid õnnelikud, rahulolevad ja enesekindlad inimesed, vajavad nad kedagi, kes tunneks huvi lapse tegemiste vastu, märkaks tema muresid ja rõõme ning teda tunnustaks.

Vajalikku tuge ning sõbrakätt saavadki pakkuda vabatahtlikud tugiisikud, kes leiavad lapse jaoks aega ja võtavad temaga ette erinevaid tegevusi. Seeläbi avardub lapse maailmapilt, ta muutub sotsiaalsemaks ja enesekindlamaks ning vabatahtlik on talle positiivseks eeskujuks.

Kui lapsel puudub lähedussuhe oma vanema või hooldajaga, võib see muuta lapse ärevaks, ebakindlaks ja viia emotsionaalsete ja käitumuslike probleemide kujunemiseni. Lastekodulapsed, kellel lähedussuhe puudub, saavad projektis osaledes palju isiklikku tähelepanu, mis on lapse arenguks väga oluline ning olenemata oma perekondlikust taustast on lastel võimalik endale saada toeks üks vabatahtlik sõber.

Projekt aitab muuhulgas edendada ka vabatahtlikku tegevust. Inimesed, kes tunnevad, et suudavad kogukonna edendamisse panustada, saavad seda teha.

 

Vabatahtlikud

Vabatahtlikuks tugiisikuks võib olla iga vähemalt 18-aastane isik, kes oma eeskujuliku käitumise, hoolimise ning arukusega tahab olla sõbraks abi vajavale lapsele.


VABATAHTLIKU TRIINU LUGU

Vabatahtlikuks saamine samm-sammult:

1. Potentsiaalne vabatahtlik osaleb infoõhtul. Selle kohta ilmub vastav info meie Facebooki lehel

2. Infoõhtul täidetakse küsimustik, mille alusel võtame potentsiaalse vabatahtlikuga edaspidiselt ühendust

3. Seejärel toimub koolitus, mille läbimine vabatahtlikule on kohustuslik. Koolitus tagab piisava ettevalmistuse noorema venna/õega suhtlemiseks- antakse ülevaade lastega seotud probleemidest ja õpitakse neid märkama ning lahendama

4. Kui koolitus on läbitud, toimub vabatahtlike ja nende uute nooremate sõprade kokku viimine

Vabatahtlikuks saamise protsess võib mõningal määral erineda olenevalt olukorrast,

konkreetsest vabatahtlikus jne.

Oma vabatahtlikele pakume igakülgset tuge, korraldame motivatsiooniüritusi ning jätku- ja täiendkoolitusi. Samuti pakume pidevat toetust projekti läbiviijatelt ning teistelt tugiisikutelt. Korraldatakse ka ühisüritusi kõigile projektis osalejatele, et jagada muljeid ja saada uusi ideid aja veetmiseks.

Projekti toetab: