« Tagasi

Anna lastekaitsetööle tagasisidet

Lastekaitsega kokku puutunud inimesed näevad lastekaitsetööd teisiti, kui ametnikud – just seetõtt on oluline neid kogemusi uurida!

Vasta küsimustikule www.lastekaitselugu.ee   – see on anonüümne ning võtab aega maksimaalselt 10 minutit.  Paberkandjal on võimalik küsimustikule vastata ka Paide Linnavalitsuses, kus on anonüümsuse tagamiseks ka kogumiskast!

Iga kogemus - lühike, pikk, hea, halb, kestev, lõppenud - on väga oluline ja õpetlik.

Anna oma panus!

Selgitame välja- mis toimub ja mida tuleb muuta.

Tagasisidet saab anda kuni 15. märts 2020.a

Vastuseid kasutatakse magistritöös.