« Tagasi

Paide linnavolikogu 18.05.2017 istungi päevakord

Paide linnavolikogu istung toimub 18. mail 2017 algusega kell 13.00
Roosna-Alliku vallavamajas

PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine

2. „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035" muutmine (2. lugemine).
Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa
Kaasettekandjad:
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets
keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

3. Paide linna 2017. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine I lugemine
Ettekandja: linnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad:
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets
keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik
revisjonikomisjoni esimees M. Mikson
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

4. Paide Linnavolikogu 15.12.2016 määruse nr 17 muutmine
Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa
Kaasettekandjad:
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

5. Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord
Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa
Kaasettekandja:
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

6. Paide Muusikakooli õppetasu
Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa
Kaasettekandja:
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

7. Jäätmeveo teenustasude muutmine
Ettekandja: linnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad:
keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

8. Pärimine
Ettekandja: linnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

9. Paide Linnavolikogu 13. oktoobri 2016 otsuse nr 47 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: linnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

10. Linnavalitsuse informatsioonid