« Tagasi

Paide linnavolikogu 6.11.2017 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 6. NOVEMBRIL 2017. a  ALGUSEGA KELL 17.00

PAIDE RAEKOJAS

 

PÄEVAKORD

1. Päevakorra kinnitamine

2. Paide linnapea ja Paide Linnavalitsuse liikmete töötasu ning hüvitised

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

3. Paide linnapea valimine

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

4. Paide Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja: linnapea

5. Paide Linnavalitsuse liikmete kinnitamine

Ettekandja: linnapea

6. Komisjonide moodustamine, liikmete arvu, tegevusvaldkondade ja ülesannete määramine

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

7. Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste ning revisjonikomisjoni liikmete valimine

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli