« Tagasi

Paide linnavolikogu 18.01.2018 istungi päevakord

Paide linnnavolikogu istung toimub 18. jaanuaril raekoja teise korruse saalis.

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine

2.  Informatsioon 2017. a eelarve täitmise kohta

Ettekandja: finantsosakonna juhataja K. Kört

3. Paide linna 2018. aasta eelarve   (1. lugemine)

Ettekandja: linnapea P. Värk

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

4. Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad

Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

5. Paide Linnavolikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

6. Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

7. Otsuste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

8. Projekti „Tugitaristu rajamine ja rekonstrueerimine  Paide linnas ettevõtluspiirkonna ja ühistulise piimatööstuse arendamiseks" omafinantseerimise garanteerimine

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

9. Linna valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: linnasekretäri kt  N. Valder

10. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 70 „Varalise kohustuse võtmine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: linnapea P. Värk

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

11. Staadioni tn 4 ja Staadioni tn 6 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

12. Arupärimisele vastamine - linnapea P. Värk

13. Informatsioon EV 100 kohta - linnapea P. Värk